ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Oklüzal Dikey Boyut Kaybına Neden Olan Diş Aşınmalarında Protetik Yaklaşım: 2 Olgu Raporu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 239-242 | DOI: 10.5505/yeditepe.2023.58751

Oklüzal Dikey Boyut Kaybına Neden Olan Diş Aşınmalarında Protetik Yaklaşım: 2 Olgu Raporu

Gözde Sarak, Burcu Bal, İdil Dikbaş
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., İstanbul

Diş aşınmaları ve diş aşınması sonucu oluşan dikey boyut kaybı sıkça karşılaşılan durumlardır. Bu gibi durumlarda tedavinin başarısı, doğru tanı ve tedavi planlamasına dayanmaktadır. Bu makalede dikey boyut kaybına yol açan iki diş aşınması vakasında uygulanan protetik yaklaşımlar anlatılmış, diş aşınmasının etiyolojisine göre tedavi yöntemleri ve dikey boyut rehabilitasyonu yöntemleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Diş aşınması, Oklüzal dikey boyut kaybı, Protetik rehabilitasyon

Prosthetic Approaches to Tooth Wear Resulting In Loss Of Vertical Dimension: 2 Case Reports

Gözde Sarak, Burcu Bal, İdil Dikbaş
Department Of Prosthodontics, Yeditepe University, Istanbul, Turkey

Tooth wear and loss of vertical occlusal dimension depending on the amount of tooth wear are common in clinical practice. Since wear is multifactorial, the success of treatment in such cases depends on accurate diagnosis and treatment planning. This case report describes the prosthetic approaches used in two cases of tooth wear with loss of vertical occlusal dimension. Treatment modalities according to the etiology of tooth wear and methods of restoring the vertical dimension were discussed.

Keywords: Tooth wear, Occlusal vertical dimension loss, Prosthesis

Gözde Sarak, Burcu Bal, İdil Dikbaş. Prosthetic Approaches to Tooth Wear Resulting In Loss Of Vertical Dimension: 2 Case Reports. Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 239-242

Sorumlu Yazar: Gözde Sarak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale