ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 16 (2)
Cilt: 16  Sayı: 2 - 2020
1.
2020-2 Cilt Tüm Dergi
2020-2 Vol Full Printed Journal

Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfa II

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar III - IV

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Periodontitis ve tip 2 diyabetli bireylerdeki glisemik kontrolün salya antimikrobiyal peptid seviyesine olan etkisinin incelenmesi
The effect of glycemic control on salivary antimicrobial peptide levels in patients with periodontitis and type 2 diabetes mellitus
Doğukan Yılmaz, Ali Orkun Topçu, Emine Ülkü Akçay, Ali Tamer, Mustafa Altındiş
doi: 10.5505/yeditepe.2020.58070  Sayfalar 110 - 116

5.
Farklı kahve türlerinde bekletilen kompozit rezinlerin renk stabilitelerinin incelenmesi
Investigation of the color stability of kept composite resins in different coffee types
Suzan Cangül, Özkan Adıgüzel, Server Ünal, Samet Tekin, Ezgi Sonkaya, Begüm Erpaçal
doi: 10.5505/yeditepe.2020.46362  Sayfalar 117 - 122

6.
Türk popülasyonundaki çocuklarda kronolojik yaş, dişsel yaş ve iskelet yaşı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of relationship between chronological age, dental age and skeletal age in children of Turkish population
Derya İçöz, Hilal Özbey, Burak Kerem Apaydın
doi: 10.5505/yeditepe.2020.59913  Sayfalar 123 - 128

7.
Farklı yüzey hazırlık işlemlerinin rezin bazlı, polimer infiltre seramik ve feldspatik cad/cam materyallerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi
The effect of surface preparation methods on the surface roughness of resin based, polymer infiltrated ceramic and feldspatic CAD/CAM materials
Burcu Dikici, Elif Türkeş Başaran, Esra Can
doi: 10.5505/yeditepe.2020.44712  Sayfalar 129 - 136

8.
CAD/CAM sistemiyle hazırlanan üç üyeli monolitik zirkonya ve zirkonyum destekli restorasyonların FDI kriterlerine göre değerlendirilmesi: Bir yıllık klinik split-mouth çalışması
Evaluation of three-unit monolithic zirconia and zirconia-supported fixed partial dentures designed with CAD/CAM system by FDI criteria: A one year clinical split-mouth study
Elçin Keskin Özyer, Erkut Kahramanoğlu, Yasemin Kulak Özkan
doi: 10.5505/yeditepe.2020.78557  Sayfalar 137 - 146

9.
Farkli cila sistemlerinin kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülükleri üzerine etkisi
Effect of different polishing system on surface roughness of composite resins
Dilber Bilgili, Ayşe Dündar, Çağatay Barutçugil, İsmail Burak Öcal
doi: 10.5505/yeditepe.2020.52386  Sayfalar 147 - 153

10.
Rize ilinde görev yapmakta olan diş hekimlerinin dental travma yönetimi konusunda bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
Evaluation of dentists' knowledge, attitude and behavior about the management of dental trauma in Rize province
Sema Aydınoğlu, İpek Arslan, Zeynep Demirez
doi: 10.5505/yeditepe.2020.77598  Sayfalar 154 - 161

11.
Ortognatik cerrahi tedavinin burun üzerine etkilerinin 3 boyutlu fotografik yöntemle incelenmesi
Evaluation of nasal soft tissue changes in orthognathic surgery patients with 3-Dimensional (3D) photographic method
Gökhan Çoban, İbrahim Yavuz
doi: 10.5505/yeditepe.2020.96967  Sayfalar 162 - 169

12.
Periodontoloji kliniklerine başvuran hastaların periodontal sağlık durumlarının ve sigara kullanımlarının tedavi öncesi ve sonrası klinik parametreler üzerine etkilerinin değerlendirilmesi: Retrospektif kesitsel bir çalışma (Bölüm II)
Evaluation of the effects of patients’ periodontal health status and smoking habits on clinical parameters were treated in the periodontology clinics: A retrospective cross-sectional study (Part II)
Ogül Leman Tunar, Hare Gürsoy, Ebru Özkan Karaca, Hazel Zeynep Kocabaş, Gizem İnce Kuka, Bahar Eren Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2020.50570  Sayfalar 170 - 175

13.
Çocuklarda bilişsel seviye ve ağız diş sağlığı: Bir pilot çalışma
The intelligence profile and oral health in children: A pilot study
Müesser Ahu Durhan, Seda Özsalih, Mısra Özalp, Ömer Birkan Ağralı, Hanife Nuray Yılmaz, Betül Şen Yavuz, Betül Kargül
doi: 10.5505/yeditepe.2020.47568  Sayfalar 176 - 179

DERLEME
14.
Diabetes mellitus, periapikal enfeksiyon ve kök kanalı tedavisi ilişkisi
The relationship between diabetes mellitus, periapical infection and root canal treatment
Güher Barut, Beliz Özel, Rabia Figen Kaptan
doi: 10.5505/yeditepe.2020.55477  Sayfalar 180 - 185

OLGU RAPORU
15.
Aksesuar mezial kanala sahip alt büyük azı dişlerine endodontik yaklaşım: Olgu Serisi
Endodontic approach to mandibular molars with accessory mesial canals: Case Series
Vahide Hazal Yargıcı, Meriç Karapınar Kazandağ, Rabia Figen Kaptan
doi: 10.5505/yeditepe.2020.75508  Sayfalar 186 - 190

16.
Vertikal alveolar uzantılı modifiye nazoalveoler şekillendirme tedavisi: Olgu sunumu
Vertical alveolar stent added modified nasoalveolar molding therapy: Case report
R. Burcu Nur Yılmaz, Derya Çakan
doi: 10.5505/yeditepe.2020.49389  Sayfalar 191 - 197

LookUs & Online Makale