ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
En Çok İndirilen Makaleler - 7tepe Klinik Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

OLGU RAPORU
1.
Periodontal apsenin kombine periodontal tedavisi: Bir olgu sunumu
Combined periodontal therapy of periodontal abscess: A case report
Hafize Öztürk Özener, H. Selin Yıldırım, Leyla Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2016.08370   2016; 12 - 1 | Sayfalar 79 - 83

2.
2019-1 Cilt Tüm Dergi
2019-1 Vol Full Printed Journal

2019; 15 - 1 | Sayfa 
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Sürnümerer bir diş ile görülen füzyon: Bir olgu sunumu
Fusion with a supernumerary tooth: A case report
Günçe Saygı
doi: 10.5505/yeditepe.2016.10820   2016; 12 - 1 | Sayfalar 75 - 77

4.
Odontojen keratokist nedeniyle hemimandibulektomi yapılan hastada oluşan defektin kondil başlı rekonstrüksiyon plağı ile onarılması: Bir olgu sunumu
Reconstruction with condylar reconstruction plate of the defect after hemimandibulectomy due to odontogenic keratocyst: A case report
Şeyma Alla, Selim Aydın Gümüşdal, Erol Cansız, Mehmet Ali Erdem, Sabri Cemil İşler
doi: 10.5505/yeditepe.2017.44127   2017; 13 - 2 | Sayfalar 59 - 62

DERLEME
5.
Sinus Ogmentasyonu Komplikasyonları ve Tedavi Önerileri
Complications of sinus augmentation and treatment suggestions
Ebru Özkan Karaca, Hare Gürsoy, Ogül Leman Tunar, Bahar Eren Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2016.03511   2016; 12 - 2 | Sayfalar 53 - 62

6.
Oral bifosfonat kullanımına bağlı çene kemiği osteonekrozu olgusunda patolojik mandibular kırık: derleme ve olgu sunumu
Oral bisphosphonate induced osteonecrosis of the jaw causing pathological mandibular fracture: literature review and a case report
Gonca Duygu Çapar, Gül Merve Yalçın Ülker, Fatih Cabbar, Ceyda Özçakır Tomruk
doi: 10.5505/yeditepe.2016.47955   2016; 12 - 1 | Sayfalar 57 - 63

7.
Diş renkleşmeleri ve beyazlatma tedavileri
Tooth discolorations and bleaching treatments
Zümrüt Ceren Özduman, Çiğdem Çelik
doi: 10.5505/yeditepe.2017.77486   2017; 13 - 1 | Sayfalar 37 - 44

8.
2019-2 Cilt Tüm Dergi
2019-2 Vol Full Printed Journal

2019; 15 - 2 | Sayfa 
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
9.
Gingivitis ve hafif-orta şiddette periodontitis hastalarının periodontal, davranışsal ve sistemik durumlarının belirlenmesi
Evaluation of periodontal, behavioural and systemic conditions of patiens with gingivitis and mild-moderate periodontitis
Mustafa Yılmaz, Seyithan Özmen, Nazlı Gül Kınoğlu, Burcu Karaduman
doi: 10.5505/yeditepe.2020.49368   2020; 16 - 1 | Sayfalar 37 - 42

OLGU RAPORU
10.
Alt ikinci küçük azı dişin endodontik enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen mental sinir parestezisinin tedavisi: Bir olgu sunumu
Treatment of mental nerve paraesthesia caused by the endodontic infection of lower second premolar: A case report
Güher Barut, Fatih Cabbar
doi: 10.5505/yeditepe.2017.24008   2017; 13 - 1 | Sayfalar 61 - 64

DERLEME
11.
Antiagregan ilaçlar ve nonsteroid antienflamatuar ilaçların postoperatif kanama üzerine etkileri. Hangisinden korkmalıyız?
The effects of antiplatelet drugs and nonsterid anti-inflammatory drugs on postoperative bleeding. Which one we should be afraid of?
Tolga Sitilçi, Kardelen Can, Mehmet Yaltırık
doi: 10.5505/yeditepe.2018.72473   2018; 14 - 2 | Sayfalar 125 - 130

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
12.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran hastalarda periodontal hastalık farkındalığı
Awareness of periodontal disease among the patients applied to Istanbul University Faculty of Dentistry
Begüm Yılmaz, Gökçe Aykol Şahin, Ülkü Başer, Funda Yalçın, Utku Onan
doi: 10.5505/yeditepe.2016.20591   2016; 12 - 3 | Sayfalar 29 - 34

DERLEME
13.
Periodontal Hastalıklar ve Hamilelikte Oluşan Olumsuz Sonuçlar
Periodontal Diseases and Adverse Pregnancy Outcomes
Selen Gürsoy Erzincan, Ece Deniz Yarımoğlu, Ogül Leman Tunar, Hare Gürsoy
doi: 10.5505/yeditepe.2016.66376   2016; 12 - 1 | Sayfalar 65 - 69

14.
Diş sürmesi
Tooth eruption
Mihriban Gökçek, Ebru Hazar Bodrumlu, Nurhat Özkalaycı
doi: 10.5505/yeditepe.2016.65375   2016; 12 - 3 | Sayfalar 35 - 44

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
15.
Alt yirmi yaş dişlerinin mandibular kanalla olan ilişkisinin panoramik radyografilerde ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntülerinde incelenmesi
Evaluation of the association between mandibular canal and mandibular third molars on cone beam computerized tomography and panoramic images
Gül Merve Yalçın Ülker, Nilüfer Ersan, Gonca Duygu Çapar, Ceyda Özçakır Tomruk, Dilhan İlgüy, Mehmet Kemal Şençift
doi: 10.5505/yeditepe.2016.29291   2016; 12 - 1 | Sayfalar 41 - 45

16.
Oral ve maksillofasiyal patolojilerin incelenmesi: 5 yıllık retrospektif çalışma
Investigation of oral and maxillofacial pathologies: A 5-year retrospective study
Eda Didem Yalçın, Çiğdem Bozan
doi: 10.5505/yeditepe.2019.13008   2019; 15 - 3 | Sayfalar 298 - 304

DERLEME
17.
Temporomandibular eklem bozuklukları ve teşhisi
Temporomandibular joint disorders and diagnosis
Mehmet Yaltırık, Alen Palancıoğlu, Meltem Koray, Cevat Tuğrul Turgut
doi: 10.5505/yeditepe.2017.07078   2017; 13 - 2 | Sayfalar 43 - 50

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
18.
Sabit ortodontik tedavinin sıralama ve seviyeleme safhasında kullanılan mini vida desteğinin etkilerinin incelenmesi
Evaluation of effects of mini screw anchorage during leveling and alignment phase of fixed orthodontic treatment
Nurhat Özkalaycı
doi: 10.5505/yeditepe.2016.98608   2016; 12 - 1 | Sayfalar 47 - 54

19.
Tek kon açılı güta perka kanal dolgu yöntemi ile diğer kanal dolgu yöntemlerinin apikal sızdırmazlıklarının dört farklı kanal patı kullanılarak karşılaştırılması
The comparison of apical microleakage of single-cone tapered gutta-percha canal filling technique with the other gutta-percha canal filling techniques using with four different canal sealers
Dursun Ali Şirin, Yaşar Meriç Tunca
doi: 10.5505/yeditepe.2017.57386   2017; 13 - 1 | Sayfalar 23 - 30

DERLEME
20.
Diş hekimliğinde günübirlik cerrahi anestezisi
One a day surgery anesthesia in dentistry
Adnan Noyan
doi: 10.5505/yeditepe.2018.38257   2018; 14 - 3 | Sayfalar 151 - 163

LookUs & Online Makale