ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
En Çok İndirilen Makaleler - 7tepe Klinik Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

1.
2019-1 Cilt Tüm Dergi
2019-1 Vol Full Printed Journal

2019; 15 - 1 | Sayfa 
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU RAPORU
2.
Periodontal apsenin kombine periodontal tedavisi: Bir olgu sunumu
Combined periodontal therapy of periodontal abscess: A case report
Hafize Öztürk Özener, H. Selin Yıldırım, Leyla Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2016.08370   2016; 12 - 1 | Sayfalar 79 - 83

3.
2019-2 Cilt Tüm Dergi
2019-2 Vol Full Printed Journal

2019; 15 - 2 | Sayfa 
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Odontojen keratokist nedeniyle hemimandibulektomi yapılan hastada oluşan defektin kondil başlı rekonstrüksiyon plağı ile onarılması: Bir olgu sunumu
Reconstruction with condylar reconstruction plate of the defect after hemimandibulectomy due to odontogenic keratocyst: A case report
Şeyma Alla, Selim Aydın Gümüşdal, Erol Cansız, Mehmet Ali Erdem, Sabri Cemil İşler
doi: 10.5505/yeditepe.2017.44127   2017; 13 - 2 | Sayfalar 59 - 62

5.
Aksesuar mezial kanala sahip alt büyük azı dişlerine endodontik yaklaşım: Olgu Serisi
Endodontic approach to mandibular molars with accessory mesial canals: Case Series
Vahide Hazal Yargıcı, Meriç Karapınar Kazandağ, Rabia Figen Kaptan
doi: 10.5505/yeditepe.2020.75508   2020; 16 - 2 | Sayfalar 186 - 190

DERLEME
6.
Oral bifosfonat kullanımına bağlı çene kemiği osteonekrozu olgusunda patolojik mandibular kırık: derleme ve olgu sunumu
Oral bisphosphonate induced osteonecrosis of the jaw causing pathological mandibular fracture: literature review and a case report
Gonca Duygu Çapar, Gül Merve Yalçın Ülker, Fatih Cabbar, Ceyda Özçakır Tomruk
doi: 10.5505/yeditepe.2016.47955   2016; 12 - 1 | Sayfalar 57 - 63

OLGU RAPORU
7.
Sürnümerer bir diş ile görülen füzyon: Bir olgu sunumu
Fusion with a supernumerary tooth: A case report
Günçe Saygı
doi: 10.5505/yeditepe.2016.10820   2016; 12 - 1 | Sayfalar 75 - 77

8.
Alt ikinci küçük azı dişin endodontik enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen mental sinir parestezisinin tedavisi: Bir olgu sunumu
Treatment of mental nerve paraesthesia caused by the endodontic infection of lower second premolar: A case report
Güher Barut, Fatih Cabbar
doi: 10.5505/yeditepe.2017.24008   2017; 13 - 1 | Sayfalar 61 - 64

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
9.
Oral ve maksillofasiyal patolojilerin incelenmesi: 5 yıllık retrospektif çalışma
Investigation of oral and maxillofacial pathologies: A 5-year retrospective study
Eda Didem Yalçın, Çiğdem Bozan
doi: 10.5505/yeditepe.2019.13008   2019; 15 - 3 | Sayfalar 298 - 304

DERLEME
10.
Sinus Ogmentasyonu Komplikasyonları ve Tedavi Önerileri
Complications of sinus augmentation and treatment suggestions
Ebru Özkan Karaca, Hare Gürsoy, Ogül Leman Tunar, Bahar Eren Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2016.03511   2016; 12 - 2 | Sayfalar 53 - 62

11.
Diş renkleşmeleri ve beyazlatma tedavileri
Tooth discolorations and bleaching treatments
Zümrüt Ceren Özduman, Çiğdem Çelik
doi: 10.5505/yeditepe.2017.77486   2017; 13 - 1 | Sayfalar 37 - 44

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
12.
Gingivitis ve hafif-orta şiddette periodontitis hastalarının periodontal, davranışsal ve sistemik durumlarının belirlenmesi
Evaluation of periodontal, behavioural and systemic conditions of patiens with gingivitis and mild-moderate periodontitis
Mustafa Yılmaz, Seyithan Özmen, Nazlı Gül Kınoğlu, Burcu Karaduman
doi: 10.5505/yeditepe.2020.49368   2020; 16 - 1 | Sayfalar 37 - 42

13.
2018-3 Cilt Tüm Dergi
2018-3 Vol Full Printed Journal

2018; 14 - 3 | Sayfalar 1 - 163
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Karma dişlenme döneminde sabit dil paravanı uygulanan ön açık kapanış vakalarında yumuşak doku değişikliklerinin 3-boyutlu değerlendirilmesi
Three-dimensional evaluation of soft tissue changes after fixed palatal crib application in anterior open-bite cases
Taner Öztürk, Nisa Gül Amuk
doi: 10.5505/yeditepe.2019.52244   2019; 15 - 3 | Sayfalar 291 - 297

DERLEME
15.
Antiagregan ilaçlar ve nonsteroid antienflamatuar ilaçların postoperatif kanama üzerine etkileri. Hangisinden korkmalıyız?
The effects of antiplatelet drugs and nonsterid anti-inflammatory drugs on postoperative bleeding. Which one we should be afraid of?
Tolga Sitilçi, Kardelen Can, Mehmet Yaltırık
doi: 10.5505/yeditepe.2018.72473   2018; 14 - 2 | Sayfalar 125 - 130

16.
Süt dişlerinde demir ilacına bağlı renklenmeler üzerine yüzey örtücü kullanımının etkisi
The effect of surface sealants on discoloration of primary teeth related to iron syrups
Emine Kaya
doi: 10.5505/yeditepe.2021.64426   2021; 17 - 3 | Sayfalar 171 - 176

17.
Sürekli dişlerin kök kanal anatomi ve morfolojilerinin KIBT görüntülerinde retrospektif olarak incelenmesi
Retrospective investigation of root canal anatomy and morphology of permanent teeth on CBCT images
İrem Eren, Bade Sonat
doi: 10.5505/yeditepe.2022.43043   2022; 18 - 1 | Sayfalar 23 - 30

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
18.
Alt yirmi yaş dişlerinin mandibular kanalla olan ilişkisinin panoramik radyografilerde ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntülerinde incelenmesi
Evaluation of the association between mandibular canal and mandibular third molars on cone beam computerized tomography and panoramic images
Gül Merve Yalçın Ülker, Nilüfer Ersan, Gonca Duygu Çapar, Ceyda Özçakır Tomruk, Dilhan İlgüy, Mehmet Kemal Şençift
doi: 10.5505/yeditepe.2016.29291   2016; 12 - 1 | Sayfalar 41 - 45

19.
2020-1 Cilt Tüm Dergi
2020-1 Vol Full Printed Journal

2020; 16 - 1 | Sayfa I

20.
2019-3 Cilt Tüm Dergi
2019-3 Vol Full Printed Journal

2019; 15 - 3 | Sayfa I

LookUs & Online Makale