ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586

Dergi Yayın Politikası | 7tepe Klinik

Dergi Yayın Politikası

7tepe klinik dergisine gönderilen makaleler, deneyimli ve konusunda uzman öğretim üyelerinden oluşan bir ekip tarafından hakem incelemesine tabi tutulur. Dergide hakem değerlendirme süreci bağımsız bir yayın kurulu tarafından yönetilir. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı baş editör ve yardımcı editör ekibinin üyelerini seçer.  Her bir gönderilen makale, editörlerin detaylı bir inceleme yapmadan makaleleri reddetme seçeneğine sahip olduğu bir ilk inceleme sürecinden geçer. Hakem değerlendirmesi için onaylanan makaleler, editör ve editör yardımcılarının dışında bir hakem ekibiyle birlikte çalışan bir işlem düzenleyicisine atanır. 

7tepe klinik dergisinde, yazarların ve hakemlerin kimliklerinin birbirlerine açıklanmadığı çift kör hakem değerlendirmesi gerçekleştirilir.  Nihai kararlar, derginin baş editörünün nihai onayı ile hakemlerin ve editörün tavsiyelerine dayanmaktadır.

7tepe klinik dergisi açık erişimli olduğundan, yazarlardan herhangi bir gönderi veya yayın ücreti alınmaz. Yayın masrafları, derginin ana kurumunun mali kaynakları aracılığıyla karşılanmaktadır. Kabul edilen makaleler genellikle kabul edilen makalelerin yayına kabul tarihleri doğrultusunda belli bir sıra ile yayınlanır.

 

LookUs & Online Makale