ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 18 (2)
Cilt: 18  Sayı: 2 - 2022
1.
2022-2 Cilt Tüm Dergi
2022-2 Vol Full Printed Journal

Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfa II

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa III

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Endodontik tedavi sonrası periapikal reaktif kemiğin fraktal boyut analizi ile değerlendirilmesi
Assessment of periapical reactive bone after the endodontic treatment by using fractal dimension analysis
Fatma Furuncuoğlu, İsmail Gümüşsoy
doi: 10.5505/yeditepe.2022.70893  Sayfalar 4 - 9

5.
Farklı yapıdaki rezin kompozit ve CAD/CAM materyallerinin renk stabilitelerinin incelenmesi
Evaluation of color stability of resin composite and CAD/CAM materials with different structures
Elif Türkeş Başaran, Burcu Dikici, Esra Can
doi: 10.5505/yeditepe.2022.44227  Sayfalar 10 - 19

6.
Visagizm konseptinin doğal dişler ile uyumunun değerlendirilmesi
Evaluation of the compatibility of visagism concept with natural teeth
Şükrü Can Akmansoy, Zeliha Şanıvar Abbasgholizadeh, Yasemin Özkan
doi: 10.5505/yeditepe.2022.82621  Sayfalar 20 - 23

7.
Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi istek ve gerekçelerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi
Evaluation of cone beam computed tomography orders with their justifications
Özge Dönmez Tarakçı, Gülçin Kılcı, Gökhan Özkan
doi: 10.5505/yeditepe.2022.69875  Sayfalar 24 - 28

8.
Diş hekimliği eğitiminde eğitimcilerin uzaktan eğitim ve e-öğrenim hakkındaki görüşleri: anket çalışması
Opinions of educators on distance education and e-learning in dentistry education: a survey study
Ayşe Toraman, Ebru Sağlam, Serhat Köseoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2022.67689  Sayfalar 29 - 36

9.
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi lisans ve öğretim üyesi kliniklerine başvuran hastaların dental anksiyete ve korku açısından değerlendirilmesi
Assessment of dental anxiety and fear levels of patients referred to undergraduate and academic staff clinics in Oral and Maxillofacial Surgery Department
Gül Merve Yalçın Ülker, Aleyna Kucur, Deniz Gökçe Meral
doi: 10.5505/yeditepe.2022.04764  Sayfalar 37 - 48

10.
Diş hekimlerinin bildirdiği sağlık sorunları: kesitsel bir anket çalışması
Self- reported health problems of dentists: a cross-sectional survey
Işıl Kaya Büyükbayram, Didem Öner Özdaş, Hilal Çukadar, Sana Al-shammari
doi: 10.5505/yeditepe.2022.15046  Sayfalar 49 - 54

11.
Diş hekimliği öğrencilerinin diş hekimliğinde yapay zekâ uygulamaları ile ilgili düşüncelerinin incelenmesi
Evaluation of attitude of dental students regarding artificial intelligence in dentistry
Şelale Özel, Muhammed Hilmi Büyükçavuş
doi: 10.5505/yeditepe.2022.27928  Sayfalar 55 - 60

12.
Geçmişten günümüze endodontide kullanılan Nikel Titanyum aletler; evrimden devrime jenerasyonlar arası bir yolculuk
Nickel-Titanium instruments used in endodontics from past to present; a journey between generations from evolution to revolution
Hüseyin Gürkan Güneç, Hüseyin Hamza Onay, Beril Ekinci, Ayşegül Özyer Yaran, Tennur Kasimi, Aleyna Danacı
doi: 10.5505/yeditepe.2022.16056  Sayfalar 61 - 74

13.
Rehber yol eğelerin metalurjik - mekanik özelliklerinin ve şekillendirme hareketlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of metallurgicalmechanical properties of Glide Path files and shaping movements
Hüseyin Gürkan Güneç, Aleyna Danacı, Tennur Kasimi, Aysegul Özyer Yaran, Beril Ekinci, Hüseyin Hamza Onay
doi: 10.5505/yeditepe.2022.94830  Sayfalar 75 - 85

LookUs & Online Makale