ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Geçmişten günümüze endodontide kullanılan Nikel Titanyum aletler; evrimden devrime jenerasyonlar arası bir yolculuk [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2022; 18(2): 61-74 | DOI: 10.5505/yeditepe.2022.16056

Geçmişten günümüze endodontide kullanılan Nikel Titanyum aletler; evrimden devrime jenerasyonlar arası bir yolculuk

Hüseyin Gürkan Güneç1, Hüseyin Hamza Onay2, Beril Ekinci2, Ayşegül Özyer Yaran2, Tennur Kasimi2, Aleyna Danacı2
1Beykent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., İstanbul
2Beykent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul

Modern Endodontik tedavilerin başarı ve başarısızlıklarında diş hekimlerinin tecrübesi ve kullanılan teknolojik ürünlerin payı günümüzde çok önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle, klinisyenlerin büyüteç, dental operasyon mikroskobu, dental volumetrik tomografi, rubber-dam ve nikel-titanyum (NiTi) kanal eğeleri gibi ürünleri kullanması endodontik tedavinin başarısını anlamlı derecede arttırmaktadır. Kliniklerimizde, endodontik tedavi yaparken genellikle en çok kullandığımız alet ise paslanmaz çelik veya NiTi kök kanal eğe sistemleridir. Her iki farklı türdeki eğelerin kendi içerisindeki avantaj ve dezavantajlarına rağmen, günümüzde endodontik tedavi yapılırken NiTi’den yapılmış aletler daha çok tercih edilmektedir. NiTi eğelerin hızlı ve pratik kullanımına rağmen, diş hekimleri endodontik tedavi uygulamalarında bu eğelerin kullanımında dikkatli davranmaları ve kullanacakları NiTi eğeleri çok iyi tanımaları gerekmektedir. Bu derlemenin amacı; modern endodonti pratiğinde sıklıkla kullandığımız NiTi aletlerin yıllar içerisinde yapmış olduğu tasarım değişikliklerini, sistem güncellemelerini ve jenerasyonlar arası farklılıklarını değerlendirmek ve açıklamaktır.

Anahtar Kelimeler: Ni-Ti jenerasyonlar, Ni-Ti alaşımlar, ısıl işlem, Ni-Ti aletler.

Nickel-Titanium instruments used in endodontics from past to present; a journey between generations from evolution to revolution

Hüseyin Gürkan Güneç1, Hüseyin Hamza Onay2, Beril Ekinci2, Ayşegül Özyer Yaran2, Tennur Kasimi2, Aleyna Danacı2
1Department of Endodontics, Beykent University, Istanbul, Turkey
2Dental Faculty of Beykent University, Istanbul, Turkey

In the success and failures of modern endodontic treatments, both the experience of dentists and the using technological products’s parts are played a very important role today. In particular, practitioners make use of products such as loupe, dental operation microscope, dental volumetric tomography, rubber-dam and nickel-titanium (NiTi) rotary files significantly increases the success of endodontic treatment. The most commonly used instrument in endodontic treatment is stainless steel or NiTi rotary file systems in our clinics. Despite the advantages and disadvantages of both different types of files, the instruments made of NiTi are more preferred when administering endodontic treatment. In addition to despite the rapid and practical using of NiTi files, dentists need to be careful in the using of these files and know them very well in endodontic treatments. The purpose of this review is to evaluate and explain the design changes, system updates and intergenerational differences of NiTi instruments that we frequently use in modern endodontics treatment over the years.

Keywords: Ni-Ti generations, Ni-Ti wires, heat treatment, Ni- Ti instruments.

Hüseyin Gürkan Güneç, Hüseyin Hamza Onay, Beril Ekinci, Ayşegül Özyer Yaran, Tennur Kasimi, Aleyna Danacı. Nickel-Titanium instruments used in endodontics from past to present; a journey between generations from evolution to revolution. Yeditepe J Dent. 2022; 18(2): 61-74

Sorumlu Yazar: Hüseyin Gürkan Güneç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale