ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Rehber yol eğelerin metalurjik - mekanik özelliklerinin ve şekillendirme hareketlerinin değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2022; 18(2): 75-85 | DOI: 10.5505/yeditepe.2022.94830

Rehber yol eğelerin metalurjik - mekanik özelliklerinin ve şekillendirme hareketlerinin değerlendirilmesi

Hüseyin Gürkan Güneç1, Aleyna Danacı2, Tennur Kasimi2, Aysegul Özyer Yaran2, Beril Ekinci2, Hüseyin Hamza Onay2
1Beykent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., İstanbul
2Beykent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul

Diş hekimleri arasında endodontik tedavi çıplak gözle görülmeyen bir alanda uygulandığı için genellikle zor ve uzun süren bir tedavi seçeneği olarak kabul edilmektedir. Tedavinin içerisinde oluşabilecek çeşitli zorluklar da ağırlıklı olarak kullanılan endodontik aletlerden kaynaklanmaktadır. Nikel-titanyum (NiTi) eğeler, şekil hafızası ve süper elastiklik özellikleri sayesinde geleneksel paslanmaz çelik eğelere göre kök kanallarında komplikasyon görülme riskini düşürmektedir. NiTi eğelerin sahip olduğu bu tip mekanik özellikler sayesinde, endodontik aletler, kök kanalı içerisinde farklı hareketleri kullanarak tedaviyi rahat bir şekilde bitirebilmektedir. Tedavinin başlangıç aşamasında ise kök kanal anatomisine uygun bir rehber yol dengesi tutturmak çok önemlidir. Bundan dolayı endodontik tedavide kullanılan tüm NiTi sistemlerin içerisinde mutlaka bir glide path sistemi de yer almalıdır. Bu derlemenin amacı; endodontide sıklıkla kullanılan rehber yol eğeleri ve hareketleri değerlendirerek, NiTi alaşımların metalürjik yapısı ve mekanik özelliklerini özetlemektir.

Anahtar Kelimeler: Ni-Ti eğeler, rotasyonel hareket, resiprokal hareket, rehber yol eğeleri.

Evaluation of metallurgicalmechanical properties of Glide Path files and shaping movements

Hüseyin Gürkan Güneç1, Aleyna Danacı2, Tennur Kasimi2, Aysegul Özyer Yaran2, Beril Ekinci2, Hüseyin Hamza Onay2
1Department Of Endodontics, Beykent University, Istanbul, Turkey
2Dental Faculty Of Beykent University, Istanbul, Turkey

Endodontic treatment is not a visible area to the naked eye, generally considered as a difficult and long-term treatment option among dentists. Various difficulties, that may occur in the treatment, originate mainly from the using endodontic instruments. Nickel-titanium (NiTi) files reduce the risk of complications in root canals compared to conventional stainless steel files, under favour of their shape memory and super elasticity. By means of such mechanical features of NiTi files, endodontic instruments can comfortably finish the treatment using different movements within the root canal. In the initial part of the treatment, it is very important to ensure a guideline balance suitable for the root canal anatomy. Therefore, a glide path system should be included in all using NiTi systems in endodontic treatment. The purpose of this review is to evaluate the glide path files and motions commonly used in endodontics and to summarize the metallurgical structure and mechanical properties of NiTi alloys.

Keywords: Ni-Ti files, rotary movement, reciproc movement, gilde path files.

Hüseyin Gürkan Güneç, Aleyna Danacı, Tennur Kasimi, Aysegul Özyer Yaran, Beril Ekinci, Hüseyin Hamza Onay. Evaluation of metallurgicalmechanical properties of Glide Path files and shaping movements. Yeditepe J Dent. 2022; 18(2): 75-85

Sorumlu Yazar: Hüseyin Gürkan Güneç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale