ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 20 (1)
Cilt: 20  Sayı: 1 - 2024
1.
2024-1 Cilt Tüm Dergi
2024-1 Vol Full Printed Journal

Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfa II

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa III

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
2019-nCoV Pandemisinin 5. Sınıf Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Protetik Diş Tedavisi Eğitiminde Oluşturduğu Etkinin Araştırılması
Investigation of the Impact of 2019-nCoV Pandemic on the Prosthetic Dental Treatment of 5th Grade Dentistry Students
Erkut Kahramanoğlu, Mine Helvacıoğlu, Ali Çağrı Cüre
doi: 10.5505/yeditepe.2024.05706  Sayfalar 4 - 9

5.
Diş Hekimliği Öğrencilerinin Klinik Eğitimlerinde Meydana Gelen Mesleki Yaralanmalarının Araştırılması: Bir Anket Çalışması
Investigation of Occupational Injuries Occurring In Clinical Education of Dental Students: A Survey Study
Özden Melis Durmaz Yılmaz, Ravza Eraslan, Duygu Kılıç
doi: 10.5505/yeditepe.2024.93546  Sayfalar 10 - 14

6.
Üç farklı nikel-titanyum sistemin çoklu kullanımları sonrası döngüsel yorgunluk dirençlerinin karşılaştırılması
Cyclic fatigue resistance of three different nickel-titanium systems after simulated clinical use
Hilal Uslu, Faruk Haznedaroğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2024.09326  Sayfalar 15 - 21

7.
Diş Hekimliği Öğrencilerinin COVID-19 Pandemi Döneminde Yüz Yüze Eğitim Faaliyetlerine Başlamadan Önce ve Başladıktan Sonra Kaygı Düzeylerinin ve Mesleki Algılarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Anxiety Levels and Professional Perceptions of Dentistry Students Before and After Starting Face-to-Face Education Activities During the COVID-19 Pandemic Period
Ravza Eraslan, Gülce Öztürk, Mustafa Ayata
doi: 10.5505/yeditepe.2024.68916  Sayfalar 22 - 29

8.
Periodontal Durum ve COVID-19 Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
The Association Between Periodontal Status and COVID-19
Arife Sabancı, Vesile Elif Toy
doi: 10.5505/yeditepe.2024.54765  Sayfalar 30 - 34

9.
YouTube videolarının dental implant içeriği hastalara faydalı mı?
Is dental implant content of YouTube videos beneficial to patients?
Gonca Duygu
doi: 10.5505/yeditepe.2024.99266  Sayfalar 35 - 42

10.
Mandibular foramenin oklüzal düzlemle ilişkisi: Konik-ışınlı bilgisayarlı tomografi çalışması
The relative location of mandibular foramen to occlusal plane: A cone-beam computed tomography study
Deniz Yanık, Ahmet Mert Nalbantoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2024.79847  Sayfalar 43 - 49

11.
Erişkin Bireylerde Çürük Prevalansının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi
Comparative Evaluation of the Prevalence of Caries in Adult Individuals
Musa Acartürk, Şeyhmus Bakır, Elif Pınar Bakır
doi: 10.5505/yeditepe.2024.02703  Sayfalar 50 - 55

12.
Diş Hekimlerinin Ortodontik Retansiyon Konusunda Bilgilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Dentist’s Knowledge about Orthodontic Retention
Berza Şen Yılmaz, Eren Işıldak, Deniz Yenidünya, Ezgi Sunal Aktürk
doi: 10.5505/yeditepe.2024.99815  Sayfalar 56 - 63

13.
Açılı Yerleştirilen Dental İmplantların Klinik Başarısı: Bir Uzun Süreli Gözlem Çalışması
Clinical Success of Angled Insertion of Dental Implants: A Long-Term Observation Study
Hakan Ocak, Halis Ali Çolpak, Emine Dilara Çolpak
doi: 10.5505/yeditepe.2023.28199  Sayfalar 64 - 71

DERLEME
14.
Ortodontik Tedavide Farklı Braket Slot Boyutlarının Etkinliği
The Effectiveness of Different Bracket Slot Dimensions in Orthodontic Treatment
Ezgi Atik, Servet Erbaş
doi: 10.5505/yeditepe.2023.43760  Sayfalar 72 - 77

15.
Diş Hekimliğinde Kullanılan Ölçü Materyallerinin Dezenfeksiyonu
Disinfection of Impression Materials Used in Dentistry
Mehmet Hakan Külahcı, Gülümser Evlioğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2023.60590  Sayfalar 78 - 84

DIĞER
16.
Düzeltme
Correction

Sayfa 85
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale