ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Diş Hekimliğinde Kullanılan Ölçü Materyallerinin Dezenfeksiyonu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 78-84 | DOI: 10.5505/yeditepe.2023.60590

Diş Hekimliğinde Kullanılan Ölçü Materyallerinin Dezenfeksiyonu

Mehmet Hakan Külahcı1, Gülümser Evlioğlu2
1İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul

Ağız içerisinde bulunan dişler ile çevre yumuşak ve sert dokuların doğru kaydının alınması; protez, cerrahi, ortodonti dahil olmak üzere diş hekimliği branşları için çok büyük bir öneme sahiptir. Ölçü materyalleri, ağız içi mevcut durumun negatif kopyasını elde etmeye yarar. Ölçü alma işlemi diş hekimlerinin günlük rutinde sıklıkla uyguladığı bir işlemdir. Ölçü materyalleri ağız içerisinde bulunan tükürük, kan vb. ile kontamine olmaktadır. Ölçülerin dökülmesiyle elde edilen alçı modeller de bu kontaminasyondan etkilenmektedir. Bu durum alçı modeller ve ölçü materyalleri ile temas halinde olan diş hekimi, diş teknisyeni, diş hekimi asistanı ve hastalar arasında çapraz kontaminasyona sebep olabilir. Uygun dezenfeksiyon yöntemleri ile bu çapraz kontaminasyonun önüne geçilebilir. Kimyasal maddeler, mikrodalga, ultraviyole ışınları, otoklav, elektrolize oksitleyici su, ozon ölçü materyallerinin dezenfeksiyonunda kullanılmaktadır. Nanoteknolojinin gelişmesi ile birlikte kendi kendini dezenfekte eden ölçü materyalleri de geliştirilmektedir. Ölçü materyallerinin kimyasal özellikleri dezenfeksiyon işleminin süresini ve dezenfeksiyon türünü etkileyebilmektedir. Ölçü materyallerinin özelliklerine göre uygun dezenfeksiyon yönteminin seçilmesi diş hekiminin sorumluluğundadır Bu derlemenin amacı ölçü materyallerinin dezenfeksiyon işlemlerinin güncel yöntemler ile birlikte diş hekimlerinin bilgisine sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Çapraz kontaminasyon, Dezenfeksiyon, Kimyasal dezenfeksiyon, Ölçü materyalleri

Disinfection of Impression Materials Used in Dentistry

Mehmet Hakan Külahcı1, Gülümser Evlioğlu2
1İstanbul University Institute Of Graduate Studies In Health Sciences, Istanbul, Turkey
2Departmant Of Prosthodontics, İstanbul University Faculty Of Dentistry, İstanbul, Turkey

Accurate recording of the teeth and surrounding soft and hard tissues in the mouth is of great importance for the branches of dentistry, including prosthesis, surgery, and orthodontics. Impression materials are used to obtain a negative copy of the current intraoral situation. Impression making is a procedure that dentists frequently apply in their daily routine. Impression materials are contaminated with saliva, blood, etc. in the mouth. Casts obtained by pouring the impressions are also affected by this contamination. This may cause cross-contamination between dentists, dental technicians, dental assistants, and patients in contact with casts and impression materials. This cross-contamination can be prevented with appropriate disinfection methods. Chemicals, microwave, ultraviolet radiation, autoclave, electrolyzed oxidizing water, ozone are used in the disinfection of measurement materials. With the development of nanotechnology, self-disinfecting impression materials are also being developed. Chemical properties of impression materials can affect the duration of the disinfection process and the type of disinfection. Choosing the appropriate disinfection method according to the characteristics of the impression materials is the responsibility of the dentist. The aim of this review is to present the disinfection processes of impression materials with current methods to the knowledge of dentists.

Keywords: Chemical disinfectants, Cross-contamination, Dental impression, Disinfection, Impression materials

Mehmet Hakan Külahcı, Gülümser Evlioğlu. Disinfection of Impression Materials Used in Dentistry. Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 78-84

Sorumlu Yazar: Mehmet Hakan Külahcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale