ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 19 (2)
Cilt: 19  Sayı: 2 - 2023
1.
2023-2 Cilt Tüm Dergi
2023-2 Vol Full Printed Journal

Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfa II

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa III

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Diş hekimliği öğrencilerinin rubber-dam kullanımına bakış açısı ve Covid-19 pandemisinin etkisi: Anket çalışması
Dental students’ attitude towards using rubber-dam and the impact of Covid-19: A web based survey
Gamze Nalcı, Betül Balkancı, Betül Aycan Uysal, Mehmet Burak Güneşer, Asiye Nur Dinçer
doi: 10.5505/yeditepe.2023.44265  Sayfalar 80 - 86

5.
Farklı eğitim yıllarında bulunan diş hekimliği öğrencilerinde sterilizasyon ve çapraz enfeksiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
Farklı eğitim yıllarında bulunan diş hekimliği öğrencilerinde sterilizasyon ve çapraz enfeksiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
Nagehan Yılmaz, Merve Salmanlı, Özgül Baygın, Tamer Tüzüner
doi: 10.5505/yeditepe.2023.77045  Sayfalar 87 - 94

6.
Ev tipi beyazlatma ile birlikte veya yalnız olarak kullanılan beyazlatıcı ağız çalkalama solüsyonunun etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of whitening efficiency of whitening mouth rinse used alone or in conjunction with home bleaching
Hanife Altınışık
doi: 10.5505/yeditepe.2023.26122  Sayfalar 95 - 101

7.
Gubernakular kanalın görülme sıklığı ve diş sürmesi üzerine etkisi
The frequency of Gubernacular canal and it’s effect on tooth eruption
Melek Taşsöker
doi: 10.5505/yeditepe.2023.72335  Sayfalar 102 - 107

8.
13-16 Yaş grubu çocuklarda panoramik radyografide diş durumlarının değerlendirilmesi
The evaluation of dental conditions in panoramic radiography of 13-16 age group children
Ezgi Eroğlu Çakmakoğlu, Ayşe Günay
doi: 10.5505/yeditepe.2023.56833  Sayfalar 108 - 113

9.
COVID -19 Pandemisinde “Eski normal” ve “Yeni normal” kavramlarının diş hekimliği pratiğindeki farklılıkları: Web tabanlı bir anket çalışması
Differences between the concepts of "Old normal" and "New normal" in the practice of dentistry in the COVID-19 pandemic: A web-based survey study
Zeynep Yeşil Duymuş, Başak Topdağı
doi: 10.5505/yeditepe.2023.46693  Sayfalar 114 - 125

10.
Türkiye’deki diş hekimlerinin perspektifinden dentin hassasiyetinin prevalansı, etiyolojisi, tanı ve tedavi yaklaşımları: Anket çalışması
Prevalence, etiology, diagnosis and treatment approaches of dentin hypersensitivity from the perspective of dentists in turkey: A survey study
Çiğdem Doğan, Hatice Selin Yıldırım, Leyla Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2023.66486  Sayfalar 126 - 132

11.
İki farklı web tabanlı çevrimiçi sefalometrik analiz yazılımının güvenilirliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the reliability of two different web-based online cephalometric analysis software
Gülden Karabiber, Ece Abuhan, Elvan Onem Ozbilen
doi: 10.5505/yeditepe.2023.26566  Sayfalar 133 - 140

DERLEME
12.
Diş hekimliğinde yapay zeka uygulamaları
The applications of artificial intelligence in dentistry
Fatma Yüce, Melek Taşsöker
doi: 10.5505/yeditepe.2023.05668  Sayfalar 141 - 149

13.
Adli diş hekimliğinde yaş tayininde kullanılan yöntemler
Methods of age determination in forensic dentistry
Mesude Çitir, Hazal Karslıoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2023.37167  Sayfalar 150 - 159

LookUs & Online Makale