ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Adli diş hekimliğinde yaş tayininde kullanılan yöntemler [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2023; 19(2): 150-159 | DOI: 10.5505/yeditepe.2023.37167

Adli diş hekimliğinde yaş tayininde kullanılan yöntemler

Mesude Çitir1, Hazal Karslıoğlu2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi AD, Tokat
2Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi AD, Ankara

Adli vakalarda bireyin yaşının belirlenmesi sosyal, hukuki ve tıbbi açıdan oldukça önemlidir. Adli tıpta yaş tayini için birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler başlıca radyolojik, morfolojik ve histolojik yöntemler olarak sınıflandırılır. Yaş tayininde, öncelikle kemik gelişimi ve yapısını inceleyen yöntemlere alternatif olarak dişlerin yapısal ve sürme özelliklerini inceleyen yöntemler geliştirilmiştir. Dişlerin vücuttaki en sert ve dirençli doku olması, adli diş hekimliğini daha da önemli hale getirmektedir. Dişler kullanılarak erişkin ve erişkin olmayan dönemde yaş tayini yapılabilir. Erişkin olmayan dönemde daha çok radyolojik yöntemler kullanılırken, erişkim dönemde radyolojik, morfolojik ve histolojik yöntemler kullanılmaktadır. Bu derlemenin amacı; antemortem ve postmortem dönemde dişler üzerinde yapılan yaş tayini yöntemlerini incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Adli diş hekimliği, dental kayıt, dişlerden yaş tespiti.

Methods of age determination in forensic dentistry

Mesude Çitir1, Hazal Karslıoğlu2
1Department of Dentomaxillofacial Radiology, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey
2Department of Dentomaxillofacial Radiology, Baskent University, Ankara, Turkey

Age determining of the individual in forensic cases is very important in social, legal and medical terms. Many different methods are used for age determination in forensic medicine. These methods are classified as radiological, morphological and histological methods. As an alternative to the method that firstly examines bone development and structure in age determination, methods that examine the structural and eruption properties of teeth have been developed. The fact that teeth are the hardest and most resistant tissue in the body makes forensic dentistry even more important. Age determination can be made in adult and non-adult periods using teeth. While mostly radiological methods are used in the non-adult period, radiological, morphological and histological methods are used in adulthood. The aim of this review is to examine the age determination methods on teeth in antemortem and postmortem periods.

Keywords: Age determination by teeth, dental record, forensic dentistry.

Mesude Çitir, Hazal Karslıoğlu. Methods of age determination in forensic dentistry. Yeditepe J Dent. 2023; 19(2): 150-159

Sorumlu Yazar: Mesude Çitir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale