ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 12 (2)
Cilt: 12  Sayı: 2 - 2016
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Dentin hassasiyet giderici ajanların tam seramik restorasyonların simantasyonuna etkisi
Effect of dentin desensitizers on cementation of full ceramic restorations
Bahadır Ersu, Özge Arifağaoğlu, Bulem Yüzügüllü, Şenay Canay
doi: 10.5505/yeditepe.2016.69188  Sayfalar 5 - 10

2.
İstanbul’daki dişhekimi muayenehanelerinden toplanan yeniden kullanıma hazır haldeki endodontik eğelerin mikrobiyolojik olarak incelenmesi.
Microbiological evaluation of reprocessed endodontic files collected from general dental practices in Istanbul.
Fatıma Betül Baştürk, Dilek Türkaydın, Şeyma Şentürk, Banu Can, Tanju Kadir, Mahir Günday, Hesna Sazak Öveçoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2016.64936  Sayfalar 11 - 16

3.
Profilaktik polisaj protokolleri ve ağız gargaralarının farklı adeziv restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi
Effect of prophylactic polishing protocols and mouthrinses on the surface roughness of different adhesive restorative materials
Tuğba Toz Akalın, Becen Demir, Funda Öztürk Bozkurt, Harika Gözükara Bag, Safa Tuncer
doi: 10.5505/yeditepe.2016.35744  Sayfalar 17 - 24

4.
Bitirme ve Parlatma Sistemlerinin Farklı Tipteki Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Effect of Different Finishing and Polishing Systems On Surface Roughness of Different Types of Resin Composites
Duygu Tuncer, Derya Merve Halaçoğlu, Çiğdem Çelik, Neslihan Arhun
doi: 10.5505/yeditepe.2016.43531  Sayfalar 25 - 30

5.
Dentin Hassasiyet Giderici Ajanların Dentin-Adeziv Siman Bağlantısına Etkisi: İn-Vitro Çalışma
Effect of Dentın Desensitizing Agents on Dentin-Adhesive Cement Bonding: An In-Vıtro Study
Övül Kümbüloğlu, Nuray Sesli, Makbule Heval Şahan, Gözde Yerlioğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2016.46855  Sayfalar 31 - 38

6.
Maksiller posterior bölgede vertikal kemik yüksekliği ölçümlerinde konik-ışınlı bilgisayarlı tomografi ve panoramik radyografi yöntemlerinin karşılaştırılması
The comparison of panoramic radiographs and cone-beam computed tomography for vertical bone height in maxillary posterior area
Mustafa Özcan, Seray Keçeli, Cenk Mehmet Haytaç
doi: 10.5505/yeditepe.2016.46320  Sayfalar 39 - 46

DERLEME
7.
Osteoporoz ve periodontal hastalık ilişkisi
The relationship betwee osteoporosis and periodontal diseases
Murat Mert, Kübra Burcu, Ece Deniz Yarımoğlu, Ebru Özkan Karaca, Ogül Leman Tunar, Hare Gürsoy
doi: 10.5505/yeditepe.2016.33042  Sayfalar 47 - 52

8.
Sinus Ogmentasyonu Komplikasyonları ve Tedavi Önerileri
Complications of sinus augmentation and treatment suggestions
Ebru Özkan Karaca, Hare Gürsoy, Ogül Leman Tunar, Bahar Eren Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2016.03511  Sayfalar 53 - 62

OLGU RAPORU
9.
Sinüs Membran Perforasyonunun Trombositten Zengin Fibrin ile Tamiri: Olgu Sunumu
Repair of the Perforated Sinus Membrane with Platelet Rich Fibrin: A Case Report
Nuray Yılmaz Altıntaş, Ümmügülsüm Coşkun, Yavuz Tolga Korkmaz, Bahar Eren Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2016.09797  Sayfalar 63 - 68

10.
Amelogenezis imperfektalı genç erişkin bireyde tedavi planlaması: Olgu sunumu
Treatment planning of a young adult patient with amelogenesis imperfecta: A case report
Gizem İnce, Hare Gürsoy, Aydan Karakaş, Bahar Eren Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2016.32032  Sayfalar 69 - 74

11.
Odontojenik Miksoma Operasyonu Sonrası Oluşan Patolojik Fraktürün Tedavisi: Olgu Sunumu
Treatment of Pathological Fracture Following Odontogenic Myxoma Operation: A Case Report
Şeyma Alla, Erol Cansız, Sabri Cemil İşler, Mehmet Ali Erdem
doi: 10.5505/yeditepe.2016.29392  Sayfalar 75 - 80

LookUs & Online Makale