ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Sinus Ogmentasyonu Komplikasyonları ve Tedavi Önerileri [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2016; 12(2): 53-62 | DOI: 10.5505/yeditepe.2016.03511

Sinus Ogmentasyonu Komplikasyonları ve Tedavi Önerileri

Ebru Özkan Karaca, Hare Gürsoy, Ogül Leman Tunar, Bahar Eren Kuru
Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Ad

Sinüs ogmentasyonu tekniği, posterior maksiller bölgenin rehabilitasyonunda en sık kullanılan tekniktir. Sinüs ogmentasyonu cerrahisi etkili ve sonucu öngörülebilir bir tedavi protokolü olarak görülse de, komplikasyonlara açık bir cerrahi yöntemdir. Komplikasyonlar cerrahi sırasında yada cerrahi işlem sonrasında ortaya çıkabildiği gibi birbirleriyle bağlantılı da oluşabilirler. Bu derlemenin amacı sinüs ogmentasyonu işlemi sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek komplikasyonları ve komplikasyonu önlemek amacıyla operasyon öncesi ve sonrasında alınabilecek önlemleri değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Sinüs ogmentasyonu, Kemik grefti, Membran perforasyonu, Septa, Tedavi

Complications of sinus augmentation and treatment suggestions

Ebru Özkan Karaca, Hare Gürsoy, Ogül Leman Tunar, Bahar Eren Kuru
Yeditepe University Dental Faculty Periodontology Department

Sinus augmentation is the most frequently utilized methodology for the rehabilitation of posterior maxillary region. Although sinus augmentation can be considered as an efficient and predictable methodology, it is also prone to various complications. Complications may arise during or after surgical procedures or can be inter-related. The purpose of this review is to evaluate possible complications during or after sinus augmentation as well as pre and post operative precautions for the prevention of complications.

Keywords: Sinus augmentation, Bone graft, Membrane perforation, Septa, Treatment

Ebru Özkan Karaca, Hare Gürsoy, Ogül Leman Tunar, Bahar Eren Kuru. Complications of sinus augmentation and treatment suggestions. Yeditepe J Dent. 2016; 12(2): 53-62

Sorumlu Yazar: Ebru Özkan Karaca, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale