ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 18 (1)
Cilt: 18  Sayı: 1 - 2022
1.
2022-1 Cilt Tüm Dergi
2022-1 Vol Full Printed Journal

Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfa II

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa III

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Farklı yüzey işlemlerinin, kobalt-krom (Co-Cr) iskelet alt yapı ile kaplama rezini veya yapay diş arasındaki bağlantı dayanımına etkisi
Effect of different surface treatments on the bond strength between cobalt-chromium (Co-Cr) framework infrastructure and veneer resin or artificial tooth
Elif Aydoğan Ayaz, Seda Üstün
doi: 10.5505/yeditepe.2022.98360  Sayfalar 2 - 8

5.
Maksillofasiyal bölgenin KIBT görüntülerinde tespit edilen rastlantısal bulgular
Incidental findings on CBCT images of maxillofacial region
Derya İçöz, Faruk Akgünlü
doi: 10.5505/yeditepe.2022.47704  Sayfalar 9 - 14

6.
Pulpotomi tedavisi uygulanan süt dişlerinin klinik ve radyolojik değerlendirilmesi
Clinical and radiographic evaluation of the success of primary teeth treated with pulpotomy
Sema Aydınoğlu, Tuğçe Doğan, İpek Arslan
doi: 10.5505/yeditepe.2022.26879  Sayfalar 15 - 22

7.
Sürekli dişlerin kök kanal anatomi ve morfolojilerinin KIBT görüntülerinde retrospektif olarak incelenmesi
Retrospective investigation of root canal anatomy and morphology of permanent teeth on CBCT images
İrem Eren, Bade Sonat
doi: 10.5505/yeditepe.2022.43043  Sayfalar 23 - 30

8.
Dijital diş hekimliğinde sanal gerçeklik: Anket çalışması
Virtual reality in digital dentistry: A survey study
Ezgi Gürbüz, Ezgi Ceylan
doi: 10.5505/yeditepe.2022.31032  Sayfalar 31 - 36

9.
Üniversal adezivlerin dentine mikro-gerilim bağlanma dayanımlarının değerlendirilmesi
Microtensile bond strength evaluation of universal adhesives to dentine
Nazlı Şirinsükan, Zeynep Batu, Esra Can
doi: 10.5505/yeditepe.2022.05025  Sayfalar 37 - 43

10.
Ortognatik cerrahide kullanılan titanyum miniplakların söküm prevelansı: Uzun dönem takipli retrospektif çalışma
The prevelance of removal of miniplates used in orthognathic surgery: A retrospective study with long-term follow-up
Seçil Çubuk, Burçak Kaya, Burak Bayram, Sina Uckan
doi: 10.5505/yeditepe.2022.60352  Sayfalar 44 - 49

11.
Antrolitin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile retrospektif olarak değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of antrolith by using cone-beam computed tomography antrolit: Retrospective evaluation
Hülya Çakır Karabaş, İlknur Özcan, Sevde Göksel, Sedef Ayşe Taşyapan, Beliz Güray
doi: 10.5505/yeditepe.2022.70883  Sayfalar 50 - 53

12.
Ortodonti ile ilgili YouTubeTM video platformunda yer alan Türkçe dilindeki videoların bilgi sağlama kalitesinin değerlendirilmesi
Evaluation of information providing quality of Turkish-language videos on YouTubeTM video platform related to orthodontics
Gökhan Türker, Taner Öztürk
doi: 10.5505/yeditepe.2022.20082  Sayfalar 54 - 59

13.
Protez temizleyicilerinin protez astar materyallerinin yüzey özelliklerine etkisi
The effect of denture cleaners on the surface properties of denture lining materials
Şule Tuğba Deniz
doi: 10.5505/yeditepe.2022.90277  Sayfalar 60 - 65

OLGU RAPORU
14.
Kök gelişimi tamamlanmamış üst keser dişin biodentine ile apeksifikasyonu: Olgu sunumu
Apexification of the upper incisor tooth with incomplete root development using biodentine: A case report
Hüseyin Gündüz, Esin Özlek
doi: 10.5505/yeditepe.2022.44365  Sayfalar 66 - 70

DERLEME
15.
Konsantre büyüme faktörünün hücre ve dokular üzerindeki etkileri ve rejeneratif tedavide uygulama alanları
Effects of concentrated growth factor on cells and tissues and applications in regenerative therapy
Birsen Korkmaz, Bertan Kesim
doi: 10.5505/yeditepe.2022.29981  Sayfalar 71 - 80

LookUs & Online Makale