ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 20 (2)
Cilt: 20  Sayı: 2 - 2024
1.
2024-2 Vol Full Printed Journal
2024-2 Cilt Tüm Dergi

Sayfa I

2.
Cover
Kapak

Sayfa II

3.
Contents
İçindekiler

Sayfa III

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Farklı Teknolojiler Kullanılarak Üretilmiş Güncel Nikel-Titanyum Esaslı Döner Alet Sistemlerinin Şekillendirme Etkinliklerinin İncelenmesi
Shaping Ability of Novel Nickel-Titanium Rotary Instruments Manufactured With Different Thermal Treatments
Vasfiye Işık, Handan Ersev
doi: 10.5505/yeditepe.2024.64507  Sayfalar 4 - 11

5.
Tekirdağ Bölgesindeki Bireylerde Dişlerin Gömülü Kalma Sıklığının Belirlenmesi
Determination of the Frequency of Impacted Teeth in Individuals in Tekirdag Region
Volkan Kaplan, Gonca Duygu, Hande Erener
doi: 10.5505/yeditepe.2024.29964  Sayfalar 12 - 16

6.
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Öğrencilerinin Korku ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Fear and Anxiety Levels of Dentist Faculty Undergraduate Students During the COVID-19 Pandemic Process
Zeynep Yeşil Duymuş, Nihan Kaya
doi: 10.5505/yeditepe.2024.23590  Sayfalar 17 - 22

7.
Farklı Pekiştirme Aygıtları Kullanan Hastalarda Pekiştirme Dönemindeki Diş Renk Değişiminin İncelenmesi
Evaluation of Tooth Color Changes During The Retention Period in Patients Using Different Retention Appliances
Erdal Tekin, Musa Bulut
doi: 10.5505/yeditepe.2024.35651  Sayfalar 23 - 27

8.
Dört Farklı Restorasyon Materyali ile Üretilmiş Onley ve Oklüzal Veneer Restorasyonların Kırılma Dayanımının İncelenmesi
Examination of the Fracture Resistance of Onlay and Occlusal Veneer Restorations Fabricated with Four Different Restoration Materials
Şükrü Can Akmansoy, Erkut Kahramanoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2024.48295  Sayfalar 28 - 34

9.
Seramik Braketler İle İlgili YouTube™ Videolarının Kalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluating The Quality of YouTube™ Videos On Ceramic Brackets
Can Arslan, Başak Baş Yamaç, Rojda Akcar, ipek Eryılmaz Şarkan, Emre Cesur
doi: 10.5505/yeditepe.2024.56514  Sayfalar 35 - 40

10.
Diş Hekimliği Öğrencileri, Uzmanlık Öğrencileri, Diş Hekimleri ve Uzman Diş Hekimlerinin Panoramik Radyografideki Anatomik Landmark ve Yumuşak Doku Kalsifikasyon Bilgi Seviyesinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması
Evaluation of the Level of Knowledge of Anatomical Landmarks and Soft Tissue Calcification in Panoramic Radiography of Dental Students, Speciality Students, Dentists and Specialist Dentists: A Questionnaire Study
Mesude Çitir, Hazal Karslıoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2024.27870  Sayfalar 41 - 46

11.
Maksiller Molar Distalizasyonunda Minivida Destekli Pendulum ve Beneslider Apareylerinin Dental ve İskeletsel Etkilerinin Karşılaştırılması: Pilot Çalışma
Comparison of Dental and Skeletal Effects Of Miniscrew Supported Pendulum and Beneslider Appliances in Maxillary Molar Distalization: A Pilot Study
Poyraz Bulut, Zeynep Öztuna Özkan, Nilüfer İrem Tunçer
doi: 10.5505/yeditepe.2024.36693  Sayfalar 47 - 52

DERLEME
12.
Sınıf II Bölüm 1 Maloklüzyonlara Tek Fazlı ve İki Fazlı Tedavi Yaklaşımları
Single Phase and Two Phase Approaches To Class II Division 1 Malocclusion
Elif Coşkuner, Pelin Acar Ulutaş
doi: 10.5505/yeditepe.2024.61687  Sayfalar 53 - 59

13.
Genel Anestezi Altındaki Dental Tedaviler
Dental Treatments Under General Anesthesia
Büşra Karaduran, Sezen Kumaş Solak, Mine Koruyucu
doi: 10.5505/yeditepe.2024.90377  Sayfalar 60 - 64

OLGU RAPORU
14.
Nadir Bir Komplikasyon: Anterior İliak Krestte Avülsiyon Kırığı
A Rare Complication: Avulsion Fracture Of Anterior Iliac Crest
Erol Cansız, Merve Öztürk, Osman Küçükçakır, Sabahat Zeynep Yey
doi: 10.5505/yeditepe.2024.20981  Sayfalar 65 - 68

LookUs & Online Makale