ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Sınıf II Bölüm 1 Maloklüzyonlara Tek Fazlı ve İki Fazlı Tedavi Yaklaşımları [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2024; 20(2): 53-59 | DOI: 10.5505/yeditepe.2024.61687

Sınıf II Bölüm 1 Maloklüzyonlara Tek Fazlı ve İki Fazlı Tedavi Yaklaşımları

Elif Coşkuner, Pelin Acar Ulutaş
Altınbaş Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul

Ortodontide erken teşhis ve tedavinin önemi büyüktür. Sınıf II bölüm 1 maloklüzyonların görülme sıklığının fazla olmasından dolayı farklı tedavi seçenekleri farklı dönemlerde tercih edilebilmektedir. Erken tedavinin sonraki sabit tedavinin süresini ve kompleksitesini, çekim ve hastaların cerrahi ihtiyacını azaltması literatürde tartışma konusu olmaktadır. Sınıf II bölüm 1 maloklüzyonların tek veya iki fazlı tedavilerinde tercih edilen yöntemin zamanlaması; hastanın tedaviye hazır hissetmesi, zaman, maliyet, hastanın ebeveynlerinin beklentileri gibi bazı faktörlere göre şekillenmektedir. Bu faktörler her hastaya özel belirlenmeli ve hastanın lehine olmalıdır. Literatürde hasta kooperasyonu düşükse tek fazlı tedavi sonuçlarının tatmin edici olmayacağı ve bu yüzden tedaviye erken dönemde başlanmasının daha makul olacağını savunanlar ile beraber; tek fazlı Sınıf II maloklüzyon tedavisinin iki fazlı tedaviden daha iyi sonuçlar elde ettiğini savunan görüşler de mevcuttur. Bu çalışmanın amacı literatürde Sınıf II bölüm 1 maloklüzyonun iki fazlı ve tek fazlı tedavilerinin etkinliğini ve tedavi yöntemlerin zamanlamasını değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Sınıf II bölüm 1 maloklüzyon, iki fazlı, erken tedavi

Single Phase and Two Phase Approaches To Class II Division 1 Malocclusion

Elif Coşkuner, Pelin Acar Ulutaş
Department Of Orthodontics, Altinbas University, İstanbul, Turkey

Early diagnosis and treatment have an important role in orthodontics. Due to the high incidence of Class II division 1 malocclusions, different treatment options may be preferred at different times. The fact that early treatment reduces the duration and complexity of the later fixed treatment, and the need for extraction and surgery of the patients is a matter of discussion in the literature. The timing of the preferred method in the single or two phase treatment of Class II division 1 malocclusions depends on some factors such as the patient's readiness for treatment, time, cost, and the expectations of the patient's parents. These factors should be determined individually for each patient and should be in favor of the patient. There are also opinions argue that the results of single-phase treatment will not be satisfactory if patient cooperation is low, and therefore, it would be more reasonable to start the treatment in the early period, that is, two-phase treatment would be more reasonable and that single-phase achieves better results than two-phase. The aim of this study is to evaluate the efficacy of twophase and single-phase treatments of Class II division 1 malocclusion and the timing of treatment methods in the literature.

Keywords: Class II division 1, two phase, early treatment

Elif Coşkuner, Pelin Acar Ulutaş. Single Phase and Two Phase Approaches To Class II Division 1 Malocclusion. Yeditepe J Dent. 2024; 20(2): 53-59

Sorumlu Yazar: Elif Coşkuner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale