ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Genel Anestezi Altındaki Dental Tedaviler [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2024; 20(2): 60-64 | DOI: 10.5505/yeditepe.2024.90377

Genel Anestezi Altındaki Dental Tedaviler

Büşra Karaduran1, Sezen Kumaş Solak2, Mine Koruyucu1
1İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İstanbul
2Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye

Diş hekimliğinde genel anestezi koopere olmayan çocuklar, fiziksel-zihinsel-medikal olarak engelli ve sağlık açısından riskli hastaların dental tedavilerinin gerçekleştirilebilmesi için başvurulabilen bir uygulamadır. Genel anestezi işleminin riskli olduğu ve çeşitli komplikasyonlara sebep olabileceği durumlar mevcuttur. Olası tüm alternatif tedavi yolları değerlendirildikten ve doğru endikasyon konulduktan sonra karar verilmelidir. Hastaların medikal durumu genel anestezi işlemi öncesinde detaylı olarak değerlendirilmeli, genel anestezinin hastaya olan yararları ve olası zararları hesaplanmalıdır. Genel anestezi altında yapılan tedavilerin türü ve tedavinin toplam süresi de operasyon sonrasında görülebilecek komplikasyonlar ile ilişkili olabilmektedir. Genel anestezi altındaki tedavinin toplam süresinin 120-150 dakika ile sınırlı olması önerilmektedir. Bazı hastaların daha çok tedavi gereksinimi olması nedeniyle bazen üç ay aralıklarla ikinci bir genel anestezi uygulaması planlanabilmektedir. Tercih edilen tedavi protokolü, restorasyon materyalleri yapılan işlemin uzun dönem başarısında etkili olabilmektedir. Ayrıca genel anestezi uygulaması sonrasında hastaların ve ebeveynlerin bilinçlendirilmesi, koruyucu uygulamaların yapılması; hastanın ilerleyen dönemde dişlerinde ve yapılan tedavilerinde oluşabilecek sorunların ve tekrarlayan genel anestezi ihtiyaçlarının önüne geçilmesi için oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Genel anestezi, koruyucu, tedavi

Dental Treatments Under General Anesthesia

Büşra Karaduran1, Sezen Kumaş Solak2, Mine Koruyucu1
1Istanbul Uni̇versi̇ty, Department Of Pedodonti̇cs, Istanbul Turkey
2Bağcılar Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Istanbul Turkey

General anesthesia in dentistry is an application that can be applied to perform dental treatments of uncooperative children and physically-mentally-medically disabled and health- risk patients. There are situations where general anesthesia is risky and can cause various complications. The decision should be made after all possible alternative treatment options have been evaluated and the correct indication has been established. The medical condition of the patients should be evaluated in detail before the general anesthesia procedure, the benefits and possible harms of general anesthesia should be calculated. The type of treatments performed under general anesthesia and the total duration of the treatment may also be related to complications that may occur after the operation. It is recommended that the total duration of the treatment under general anesthesia be limited to 120-150 minutes. If some patients require more treatment, a second general anesthesia application may be planned at three-month intervals. The preferred treatment protocol and the restoration materials can be effective in the long-term success. In addition raising the awareness of the patients and parents, making protective applications after the general anesthesia application are very important to prevent problems that may occur in the patient's teeth and treatments in the future and to prevent recurrent general anesthesia needs.

Keywords: General anesthesia, preventive, treatment

Büşra Karaduran, Sezen Kumaş Solak, Mine Koruyucu. Dental Treatments Under General Anesthesia. Yeditepe J Dent. 2024; 20(2): 60-64

Sorumlu Yazar: Büşra Karaduran, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale