ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 17 (1)
Cilt: 17  Sayı: 1 - 2021
1.
2021-1 Cilt Tüm Dergi
2021-1 Vol Full Printed Journal

Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfalar II - III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Kamuflaj tedavisi veya ortognatik cerrahi sonrası yüz profil algısının farklı gruplarda değerlendirilmesi
Evaluation of facial profile perception of different groups after camouflage or orthognatic surgery
Hanife Nuray Yılmaz, Gülden Karabiber, Elvan Önem Özbilen
doi: 10.5505/yeditepe.2021.63549  Sayfalar 3 - 8

5.
Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin çapraz enfeksiyon kontrolü, bilgi ve farkındalıklarının değerlendirilmesi
Evaluation of knowledge and awareness of infection control among dental students
Nourtzan Kechagia, Sanaz Sadry
doi: 10.5505/yeditepe.2021.69926  Sayfalar 9 - 15

6.
Er: YAG lazer ya da geleneksel yöntem ile hazırlanmış sınıf V kavitelerde akışkan kompozitlerin kenar uyumlarının araştırılması
Assessment of the marginal microleakage of flowable composites in class V cavities prepared by Er: YAG laser and high-speed bur
Nilüfer Üstün, Yeliz Güven, Asiye Nur Dinçer, Elif Bahar Tuna, Emre Özel
doi: 10.5505/yeditepe.2021.50469  Sayfalar 16 - 22

7.
Hareketli protez kullanan hastaların oral hijyen alışkanlıkları ve oral mukozal lezyonlarla ilişkisi
Oral hygiene habits and relation with oral mucosal lesions of patients using removable dentures
Fatma Yüce, Melek Taşsöker, Sevgi Özcan
doi: 10.5505/yeditepe.2021.24855  Sayfalar 23 - 29

8.
Çocuklarda çürük dişlerin bir renkli kompomer ile restore edilmesinden sonra tükürükteki oksidatif stres ve antioksidan seviyelerde meydana gelen değişikliklerin değerlendirilmesi
Evaluation of changes in salivary oxidative stress and antioxidant levels after restored with a color compomer of caries teeth in children
Çiğdem Güler, Aysun Bay Karabulut, Veli Alper Görgen, Dilek Güneş
doi: 10.5505/yeditepe.2021.19870  Sayfalar 30 - 35

9.
Üst çene yetersizliği tedavisinde kullanılan farklı iki yöntemin üst hava yolu gelişimine etkisinin incelenmesi: Bir sefalometrik analiz çalışması
Investigation of the effect of two different methods used in the treatment of maxillary insufficiency on upper airway development: A cephalometric analysis study
Semiha Arslan, Yasemin Nur Korkmaz
doi: 10.5505/yeditepe.2021.14632  Sayfalar 36 - 42

10.
Aljinatın nem dengesinin korunmasında yeni bir yöntem
A new method in protection of moisture balance of alginate
Gözde Memişoğlu, Çağlar Bilmenoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2021.45722  Sayfalar 43 - 48

11.
Türkiye'deki diş hekimlerinin posterior kompozit uygulama eğitimleri ve adeziv tercihleri
Education on posterior resin compositepractice and adhesive choices of dentists in Turkey
Özlem Erçin, Begüm Berkmen, Neslihan Arhun
doi: 10.5505/yeditepe.2021.42204  Sayfalar 49 - 53

12.
Çocuklarda beslenme ve ağız bakım alışkanlıkları ile etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
Evaluation of children dietary and oral hygiene habits with affecting factors
Aydın Akçakoca, Süleyman Emre Meşeli, Hatice Selin Yıldırım, Nil Ceren Mungan, Serap Akyüz, Leyla Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2021.48403  Sayfalar 54 - 61

13.
Protetik diş tedavisi uzmanlarının COVID-19 bulaşına yönelik tutum ve farkındalık düzeyleri
Attitudes and awareness levels of prosthodontists for COVID-19 transmission
Merve Benli
doi: 10.5505/yeditepe.2021.79037  Sayfalar 62 - 67

DERLEME
14.
Daimi birinci molar dişin ektopik erüpsiyonu
Ectopic eruption of permanent first molar teeth
Deniz Sıla Özdemir, Halenur Altan
doi: 10.5505/yeditepe.2021.48344  Sayfalar 68 - 74

15.
Dijital dental fotoğrafçılık
Digital dental photography
Tuğçe Ceceloğlu, Yelda Kasımoğlu, Koray Gencay
doi: 10.5505/yeditepe.2021.15238  Sayfalar 75 - 81

LookUs & Online Makale