ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 13 (1)
Cilt: 13  Sayı: 1 - 2017
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Farklı enstrümentasyon sistemleri kullanılarak yapılan kök kanal preparasyonu sırasında apikalden taşan debris miktarının değerlendirilmesi
Evaluation of different instrumentation systems for apical extrusion of debris
Recai Zan, Hüseyin Sinan Topçuoğlu, İhsan Hubbezoğlu, Jale Tanalp, Meriç Karapınar Kazandağ
doi: 10.5505/yeditepe.2017.40085  Sayfalar 7 - 12

2.
Yeni bir ortodontik yüz maskesi geliştirilmesi üzerine metodolojik bir çalışma
A methodological study on improving a new orthodontic face mask
Nurhat Özkalaycı, Mehmet Yetmez
doi: 10.5505/yeditepe.2017.53825  Sayfalar 13 - 16

3.
Dental implantların protetik restorasyon tipleri
Prosthetic restoration types of dental implants
Zeynep Özkurt Kayahan, Ender Kazazoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2017.27146  Sayfalar 17 - 22

4.
Tek kon açılı güta perka kanal dolgu yöntemi ile diğer kanal dolgu yöntemlerinin apikal sızdırmazlıklarının dört farklı kanal patı kullanılarak karşılaştırılması
The comparison of apical microleakage of single-cone tapered gutta-percha canal filling technique with the other gutta-percha canal filling techniques using with four different canal sealers
Dursun Ali Şirin, Yaşar Meriç Tunca
doi: 10.5505/yeditepe.2017.57386  Sayfalar 23 - 30

5.
Parsiyel dişsizlik ve tedavi seçenekleri
Partial edentulism and treatment options
Zeynep Özkurt Kayahan, Ceyda Özçakır Tomruk, Ender Kazazoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2017.62207  Sayfalar 31 - 36

DERLEME
6.
Diş renkleşmeleri ve beyazlatma tedavileri
Tooth discolorations and bleaching treatments
Zümrüt Ceren Özduman, Çiğdem Çelik
doi: 10.5505/yeditepe.2017.77486  Sayfalar 37 - 44

7.
Endo-perio lezyonların sınıflaması ve güncel tedavi seçenekleri
Classification and current treatment options of endo-perio lesions
Gizem İnce Kuka, Güher Barut, Hare Gürsoy
doi: 10.5505/yeditepe.2017.92485  Sayfalar 45 - 48

OLGU RAPORU
8.
Travmaya bağlı ciddi kemik kaybı olan genç bir hastanın multidisipliner yaklaşımla tedavisi: Bir olgu sunumu
Multidisciplinary treatment for a young patient with severe bone loss from a trauma: A case report
Berkay Tolga Süer, Cumhur Korkmaz
doi: 10.5505/yeditepe.2017.74755  Sayfalar 49 - 56

9.
Endodontik-periodontal lezyonlu mandibular moların kombine tedavisi: Bir olgu sunumu
Combined treatment of mandibular molar with endodontic-periodontal lesion: A case report
Fatma Kanmaz, Demet Altunbaş, Turan Emre Kuzu, Recai Zan
doi: 10.5505/yeditepe.2017.30602  Sayfalar 57 - 60

10.
Alt ikinci küçük azı dişin endodontik enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen mental sinir parestezisinin tedavisi: Bir olgu sunumu
Treatment of mental nerve paraesthesia caused by the endodontic infection of lower second premolar: A case report
Güher Barut, Fatih Cabbar
doi: 10.5505/yeditepe.2017.24008  Sayfalar 61 - 64

LookUs & Online Makale