ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 14 (1)
Cilt: 14  Sayı: 1 - 2018
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
2018-1 Cilt Tüm Dergi
2018-1 Vol Full Printed Journal

Sayfalar 1 - 93
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Ortodonti kliniğine başvuran ebeveynlerin pediatrik uyku apnesi hakkındaki görüşleri ve bilgi düzeyleri
Knowledge and attitudes about pediatric sleep apnea among parents in an orthodontic clinic
Banu Sağlam Aydınatay, Müge Aksu, Tülin Taner
doi: 10.5505/yeditepe.2017.25744  Sayfalar 7 - 12

4.
Dört farklı irrigasyon tekniğinin süt dişi kök kanal tedavisi sırasında apikalden taşan debris miktarına etkisi
The effect of four irrigation techniques on the amount of apically extruded debris in pulpectomy of primary teeth
Burak Buldur, Arife Kapdan
doi: 10.5505/yeditepe.2017.58077  Sayfalar 13 - 18

5.
Kanal tedavisi gerektiren ve kanal tedavisi geçirmiş daimi dişlerin sıklığı ve dağılımının incelenmesi
Investigation of the frequency and distribution of teeth requiring endodontic treatment and endodontically treated teeth
Melek Taşsöker, Melike Güleç, Sevgi Özcan Şener
doi: 10.5505/yeditepe.2017.18480  Sayfalar 19 - 24

6.
Gömülü 3. molar dişlerin cerrahi çekimleri sonrası gönüllülerin kendi değerlendirdikleri VAS ödem skorlamalarının, hekim tarafından yüzde yapılan ödem ölçümleri ile korelasyonunun değerlendirilmesi
Evaluation of correlation between patients subjective VAS edema scores and surgeons measurement scores on face after surgical removal of ımpacted mandibular third molars
İbrahim Murat Afat, Emine Tuna Akdoğan, Onur Gönül, Mehmet Kamil Göker
doi: 10.5505/yeditepe.2017.72792  Sayfalar 25 - 30

7.
Tam protez kullanan hastalarda pozitif radyoopak bulguların incelenmesi
Evaluation of positive radioopaque radiological findings in patients using complete prosthesis
Fatih Cabbar, Nevzat Sezer Işıksaçan, Muammer Çağrı Burdurlu, Ceyda Özçakır Tomruk
doi: 10.5505/yeditepe.2017.58066  Sayfalar 31 - 34

8.
Farklı asidik içeceklerin restoratif materyallerin yüzey sertliklerine olan etkilerinin in-vitro olarak değerlendirilmesi
An in vitro evaluation of the effects of different acidic beverages on the surface hardness of restorative materials
Ebru Uslu Cender, Eda Güler
doi: 10.5505/yeditepe.2017.71473  Sayfalar 35 - 42

9.
Farklı ışınlama mesafelerinin ve seramik materyallerinin rezin simanın yüzey sertliği üzerine etkisinin incelenmesi
The effect of different distance of curing light and ceramic materials on microhardness of the resin
Ayşe Atay, Işıl Gürdal, Simge Taşın, Özlem Kara, Aslıhan Üşümez
doi: 10.5505/yeditepe.2017.84856  Sayfalar 43 - 50

10.
Karadeniz bölgesinde bir grup çocukta diş yaşı tespitinde Nolla yönteminin geçerliliğinin değerlendirilmesi
Assessment of validity of Nolla method for dental age estimation a group of children in the Black Sea region
Zerrin Ünal Erzurumlu, Çigdem Güler
doi: 10.5505/yeditepe.2017.54154  Sayfalar 51 - 54

11.
Periodontoloji anabilim dalı öğrenci kliniğinde 2012-2014 yıllarında tedavi edilen hastaların periodontal ve sistemik durumları
Periodontal and systemic health conditions of the patients treated in the student clinic of department of periodontology betweeen the years 2012-2014
Sinem Demir Kodalak, Hafize Öztürk Özener, Ömer Birkan Ağralı, Hatice Selin Yıldırım, Leyla Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2017.25733  Sayfalar 55 - 62

OLGU RAPORU
12.
Alt çene kanin dişinin periapikal enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen servikal nekrotizan fasiit
Cervical necrotizing fasciitis due to periapical infection of the mandibular canine tooth
Senem Yıldırımtürk, Eren Yılmaz, Beldan Polat, Bora Başaran, Yiğit Şirin
doi: 10.5505/yeditepe.2017.38258  Sayfalar 63 - 66

13.
Yanakta bilateral olarak görülen multipl miliyer osteoma kutis: vaka raporu
Bilateral multiple miliary osteoma cutis of the cheek: A Case report
Melih Özdede, İlkay Peker, Meryem Toraman Alkurt, Özlem Üçok
doi: 10.5505/yeditepe.2017.75047  Sayfalar 67 - 70

DERLEME
14.
Temporomandibular bozuklukların tedavileri
Treatments of temporomandibular disorders
Mehmet Yaltırık, Alen Palancıoglu, Cevet Tugrul Turgut, Meltem Koray
doi: 10.5505/yeditepe.2017.83997  Sayfalar 71 - 80

15.
Dental implantlarda stabilite ölçüm yöntemleri
The methods of dental implant stability measurement
Gökçe Doğar, Ayşe Koçak Büyükdere
doi: 10.5505/yeditepe.2017.36855  Sayfalar 81 - 86

16.
Resistinin kronik periodontitisteki rolü
Role of resistin in chronic periodontitis
Yaprak Kalkan, Başak Doğan
doi: 10.5505/yeditepe.2017.25338  Sayfalar 87 - 93

LookUs & Online Makale