ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 16 (3)
Cilt: 16  Sayı: 3 - 2020
1.
2020-3 Cilt Tüm Dergi
2020-3 Vol Full Printed Journal

Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfalar II - III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Gıdaları taklit eden solüsyonların bulk-fill kompozitlerin renklenmesine etkisi
Effect of food simulating liquids on color stability of bulk-fill composites
Özge Gizem Cabadağ, Nihan Gönülol, Lena Almasifar, Tuğba Misilli
doi: 10.5505/yeditepe.2020.35693  Sayfalar 198 - 204

5.
Stabilizasyon splinti tedavisinin fonksiyonel çene hareketleri ve ağrı üzerine etkisinin retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of the effect of stabilization splint therapy on functional jaw movements and pain
Erkut Kahramanoglu, Zeliha Şanıvar Abbasgholizadeh, Seçil Özkan, Yasemin Özkan
doi: 10.5505/yeditepe.2020.20982  Sayfalar 205 - 208

6.
Hastaların dental implant farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin araştırılması
Assesment of dental implant awareness and knowledge levels of patients
Dilek Menziletoğlu, Ali Kılınç, Bozkurt Kubilay Işık, Ceyda Akın
doi: 10.5505/yeditepe.2020.75983  Sayfalar 209 - 212

7.
Albümin-gluteraldehit doku yapıştırıcısının insan dişeti fibroblast hücreleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi
Investigation of the effects of albumin-gluteraldehyde tissue adhesive on human gingival fibroblast cells
Özge Doğanay, Sezen Atasoy, Nurettin Diker, Alper Alkan
doi: 10.5505/yeditepe.2020.71501  Sayfalar 213 - 219

8.
Hareketli ortodontik apareyler ile ilgili youtube™ videolarının içerik analizi
Youtube™ video content analysis on removable orthodontic appliance
Merve Nur Aydın, Hakan Yılmaz
doi: 10.5505/yeditepe.2020.68552  Sayfalar 220 - 225

9.
Doğu Karadeniz bölgesindeki bir grup çocukta diş yaşı tespitinde Demirjian ve Willems yöntemlerinin geçerliliğinin değerlendirilmesi
Assessment of validity of Demirjian and Willems methods for dental age estimation a group of children in the Eastern Black Sea region
Didem Türken, Çiğdem Güler
doi: 10.5505/yeditepe.2020.60362  Sayfalar 226 - 230

10.
Sellar köprü ile maksiller darlık arasındaki ilişkinin araştırılması
Investigation of the relationship between maxillary deficiency and sellar bridge
Yeşim Deniz, Semiha Arslan
doi: 10.5505/yeditepe.2020.59389  Sayfalar 231 - 236

11.
Kompozit materyallerin gingival fibroblast hücrelerindeki oksidan ve antioksidan değerlerine etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of composite materials on oxidant and antioxidant values in the gingival fibroblast cells
Elif Ok, Ali Taghizadehghalehjoughi, Hakan Kamalak
doi: 10.5505/yeditepe.2020.75547  Sayfalar 237 - 243

12.
Kalsiyum hidroksitin ultrasonik altivasyonunun kanal içi kırık eğe varlığında periapikal pH üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi
The effect of ultrasonic activation of calcium hydroxide on periapical pH in the presence separated instruments
Burhan Can Çanakçı, Özgür Er
doi: 10.5505/yeditepe.2020.55822  Sayfalar 244 - 249

OLGU RAPORU
13.
Maksiller sinüse kaçan dental frezin çıkartılması: Olgu Sunumu
Removal of a dental bur displaced into maxillary sinus: A Case Report
Ahmet Hamdi Arslan, Orkun Uygun
doi: 10.5505/yeditepe.2020.17136  Sayfalar 250 - 253

DERLEME
14.
Obezite-periodontal hastalık ilişkisi ve rol oynayan olası mekanizmalar
Obesity-periodontal disease relationship and mechanisms involved
Vesile Elif Toy, Serkan Dündar
doi: 10.5505/yeditepe.2020.08760  Sayfalar 254 - 260

15.
Konvansiyonel radyografiden dijitale: İntraoral fosfor plak sistemlerinde karşılaşılan artifakt ve hatalar
Conventional radiography to digital: artifacts and errors encountered in intraoral phosphorus plate systems
Cansu Görürgöz, Nur Hacıosmanoğlu, Bengi Öztaş
doi: 10.5505/yeditepe.2020.76376  Sayfalar 261 - 270

LookUs & Online Makale