Cilt No : 16 | Sayı : 3 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Doğu Karadeniz bölgesindeki bir grup çocukta diş yaşı tespitinde Demirjian ve Willems yöntemlerinin geçerliliğinin değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 226-230 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.60362  

Doğu Karadeniz bölgesindeki bir grup çocukta diş yaşı tespitinde Demirjian ve Willems yöntemlerinin geçerliliğinin değerlendirilmesi

Didem Türken1, Çiğdem Güler2
1Özel Muayenehane, Ordu
2Ordu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti A.D., Ordu

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki bir grup çocukta diş yaşı tespitinde Demirjian ve Willems yöntemlerinin geçerliliğini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 5-14 yaş arası 600 çocuğun panoramik radyografisi retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Dental gelişim, Demirjian ve Willems tarafından önerilen aşamalara göre değerlendirilmiştir. Kronolojik ve dental yaş arasındaki uyum istatistiksel olarak eşleştirilmiş t-testi ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: Hem Demirjian hem de Willems yöntemlerinde kronolojik yaş ve diş yaş karşılaştırıldığında, kızlarda ve erkeklerde bazı yaş gruplarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Demirjian yöntemi 8, 9, 10 yaş gruplarında hem kız hem de erkek çocuklar için, 11 yaş grubunda ise yalnızca erkek çocuklar için uyumluyken, diğer yaş gruplarında yüksek tahmin değerleri vermiştir. Willems yöntemi 5 yaş grubunda sadece kız çocuklar için, 7 ve 12 yaş grubunda ise sadece erkek çocuklar için uyumsuzken, diğer tüm yaş gruplarında kronolojik yaş ile uyumlu bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki bir grup çocuk için, diş yaşı tespitinde Demirjian yönteminin kronolojik yaştan daha yüksek tahmin değerleri, Willems yönteminin ise daha uyumlu tahmin değerleri verdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Diş yaşı, Demirjian yöntemi, Willems yöntemi.


Assessment of validity of Demirjian and Willems methods for dental age estimation a group of children in the Eastern Black Sea region

Didem Türken1, Çiğdem Güler2
1Private Clinic, Ordu
2Ordu University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Ordu

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the validity of the Demirjian and Willems methods for dental age estimation in a group of children in Eastren Black Sea Region.
METHODS: Panoramic radiograph of 600 children between 5-14 years of age were evaluated retrospectively in this study. Dental maturity was evaluated according to the stages proposed by Demirjian and Willems. The correlation between the chronological and dental age was analyzed by statistically paired t-test.
RESULTS: When comparing chronological age with dental age in both Demirjian and Willems methods, significant difference was found between some age groups in both girls and boys (p<0.05). The Demirjian method was suitable for both girls and boys in the 8, 9, 10 age groups, and only for boys in the 11-age group, while it gave high predictive values in the other age groups. The Willems method was incompatible only for girls in the 5-age group and only for boys in the 7and 12 age groups, while it was suitable with chronological age in all other age groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that Demirjian method gives higher predictive values than chronological age and Willems method gives more suitable values for dental age estimation for a group of children in the Eastern Black Sea Region.

Keywords: Dental age, Demirjian method, Willems method.


Didem Türken, Çiğdem Güler. Assessment of validity of Demirjian and Willems methods for dental age estimation a group of children in the Eastern Black Sea region. Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 226-230

Sorumlu Yazar: Çiğdem Güler, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale