ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 19 (3)
Cilt: 19  Sayı: 3 - 2023
1.
2023-3 Cilt Tüm Dergi
2023-3 Vol Full Printed Journal

Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfa II

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa III

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Farklı Şelasyon Ajanlarının Kök Dentini Mineral İçeriği Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effects of Different Chelation Agents on Mineral Content of Root Dentin
Işınsu Atalay, Raif Erişen
doi: 10.5505/yeditepe.2023.83584  Sayfalar 164 - 172

5.
İki Farklı Işık Cihazı ile Polimerize Edilen Bonding Ajanların Mikrosızıntılarının AutoCAD Programı Kullanılarak Değerlendirilmesi
Evaluation of Microleakage of Bonding Agents Polymerized with Two Different Light Devices Using AutoCAD Program
Ayşe Günay, Mehmet Eskibağlar, Suzan Cangül, Büşra Karaağaç Eskibağlar, Özkan Adıgüzel, Sema Çelenk
doi: 10.5505/yeditepe.2023.30633  Sayfalar 173 - 178

6.
Üst ön dişlerin estetik oran ve boyutlarının dijital analizi: Türk örnekleminde bir çalışma
Digital analysis of esthetic proportions and dimensions of maxillary anterior teeth: A study in a Turkish sample
Burcu Diker, Bahar Elter
doi: 10.5505/yeditepe.2023.90267  Sayfalar 179 - 183

7.
Kompozit Rezinlere Renklendirici Çözeltiler ve Ev Tipi Beyazlatma Materyali Uygulanması Sonrasında Yüzey Pürüzlülüğü ve Renk Değişimlerinin İncelenmesi
Surface Roughness and Color Changes after the Application of Different Beverages and Bleachin material on Composite Resins
Hüsnü Müezzinoğlu, Mubin Asım Soyman
doi: 10.5505/yeditepe.2023.75875  Sayfalar 184 - 190

8.
Penguin MulTipeg'in çoklu kullanım ve sterilizasyonunun implant stabilite ölçümünün doğruluğu üzerindeki etkisi
Influence of multiple use and sterilization of Penguin MulTipeg on the accuracy of implant stability measurement
Güher Barut, Selen Erkul, Zeynep Özkurt Kayahan
doi: 10.5505/yeditepe.2023.32154  Sayfalar 191 - 195

9.
COVID-19 Pandemisinde Üniversite Merkezli Çocuk Diş Hekimliği Kliniğine Yapılan Acil Başvuruların Değerlendirilmesi
Evaluation of Dental Emergencies During COVID-19 Pandemic in a University-Based Pediatric Dentistry Clinic
Beste Özgür, Merve Özdemir, Dilan Altun, Nazlı Gedük, Şeyma Kısacık, Zafer Çehreli
doi: 10.5505/yeditepe.2023.20092  Sayfalar 196 - 203

10.
Diş Hekimliği’nde Lokal Anestezi Eğitimine ve Anestezi İleti Modelinin Verimliliğine Yönelik Öğrenci Fikirlerinin Analizi
Evaluation of Students’ Opinion on Local Anesthesia Education and Efficiency of Conduction Anesthesia Model in Dentistry
Ayşegül Erten Tayşi, Mert Tayşi, Pınar Ercal, Ümmügülsüm Coşkun, Uğur Alp Dinç, Nuray Yilmaz Altıntaş, Soner Şişmanoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2023.53325  Sayfalar 204 - 212

11.
Evre III Derece C Periodontitisli Bireylerde Periodontal İnflame Yüzey Alanına Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavinin Etkisi
Effect of Non-Surgical Periodontal Treatment on Periodontal Inflamed Surface Area in Patients with Stage III Grade C Periodontitis
Bilge Kabacaoğlu, Hafize Öztürk Özener
doi: 10.5505/yeditepe.2023.99267  Sayfalar 213 - 219

12.
Dental Biyofilme Bağlı Gingivitis Tedavisinin Hastaların Tat Algıları Üzerine Etkisi
The Effect of Dental Biofilm Induced Gingivitis Treatment on Patients' Taste Perceptions
Gökçe Aykol Şahin, Mehmet Baybora Kayahan, Gonca Keleş, Serpil Melek Altan Köran
doi: 10.5505/yeditepe.2023.99810  Sayfalar 220 - 226

13.
Diş hekimliği öğrencilerinin eğitimin ekonomik yönü hakkındaki düşünceleri. Kesitsel anket çalışması
Dentistry students' thoughts on the economic aspect of education. A cross-sectional survey
Nilay Er, Tülay Çilel, F. Gülfeşan Çanakçi
doi: 10.5505/yeditepe.2023.75436  Sayfalar 227 - 233

OLGU RAPORU
14.
İnfratemporal Locaya Deplase Olan Maksiller Gömülü Üçüncü Molar Dişin İntraoral Yaklaşım İle Cerrahi Çekimi: Bir Olgu Sunumu
Surgıcal Extraction Of Impacted Maxillary Third Molar Tooth Dısplaced In Infratemporal Space With Intraoral Approach: Case Report
Ahmet Hamdi Arslan, Batuhan Türker
doi: 10.5505/yeditepe.2023.60320  Sayfalar 234 - 238

15.
Oklüzal Dikey Boyut Kaybına Neden Olan Diş Aşınmalarında Protetik Yaklaşım: 2 Olgu Raporu
Prosthetic Approaches to Tooth Wear Resulting In Loss Of Vertical Dimension: 2 Case Reports
Gözde Sarak, Burcu Bal, İdil Dikbaş
doi: 10.5505/yeditepe.2023.58751  Sayfalar 239 - 242

LookUs & Online Makale