ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
İnfratemporal Locaya Deplase Olan Maksiller Gömülü Üçüncü Molar Dişin İntraoral Yaklaşım İle Cerrahi Çekimi: Bir Olgu Sunumu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 234-238 | DOI: 10.5505/yeditepe.2023.60320

İnfratemporal Locaya Deplase Olan Maksiller Gömülü Üçüncü Molar Dişin İntraoral Yaklaşım İle Cerrahi Çekimi: Bir Olgu Sunumu

Ahmet Hamdi Arslan, Batuhan Türker
Yeditepe Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, Ağız-Diş-Çene Cerrahisi A.D, İstanbul

Ağız-diş ve çene cerrahisi pratiğinde, gömülü maksiller üçüncü molar dişlerin çekimi en sık uygulanan prosedürlerden biridir. En sık karşılaşılan komplikasyonlar; tüberosite kırığı, diş köklerinde oluşan kırıklar, enfeksiyon, maksiller sinüs perforasyonu, bukkal yağ dokusu prolapsusu ve alveolar osteittir. Bu komplikasyonlara oranla çok daha az sıklıkla, dişin infratemporal boşluk, maksiller sinüs, bukkal boşluk gibi anatomik boşluklara deplasmanı da gözlenmektedir. Bu olgu sunumu ise çocuk hastada infratemporal fossaya deplase olan maksiller gömülü üçüncü molar diş germinin intraoral yaklaşımla cerrahi olarak çıkarılmasını anlatmaktadır. 12 yaşında sistemik olarak sağlıklı erkek hasta ortodonti bölümünden gömülü maksiller diş germlerinin çekimi için cerrahi bölümüne yönlendirildi. Sağ üst gömülü üçüncü molar germinin anatomik boşluğa yer değiştirmesi sonucu çekim gerçekleştirilemedi. İşlemin genel anestezi altında yapılmasına karar verildi. Infratemporal fossa ön sınırında ve zigomatik arkın medialinde bulunan gömülü maksiller üçüncü molar germi, genel anestezi altında ilk operasyondan 3 hafta sonra cerrahi olarak çıkarıldı. Bu olgu sunumunda; potansiyel risk faktörlerini belirlemek ve bu komplikasyonun önlenmesi ve tedavisi hakkında bilgi toplamak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gömülü maksiller üçüncü molar, iyatrojenik deplasman, infratemporal boşluk

Surgıcal Extraction Of Impacted Maxillary Third Molar Tooth Dısplaced In Infratemporal Space With Intraoral Approach: Case Report

Ahmet Hamdi Arslan, Batuhan Türker
Yeditepe University Faculty of Dentistry, Oral and Maxillofacial Department, İstanbul

Extraction of impacted maxillary third molars is one of the most common procedures in oral and maxillofacial surgery practice. The most common complications are; tuberosity fracture, tooth and root fractures, infection, maxillary sinus perforation, buccal fat pad prolapse and alveolar osteitis. Compared to these complications, displacement of the tooth into anatomical spaces such as the infratemporal space, maxillary sinus, and buccal space is also observed much less frequently. This case report describes the surgical removal of the maxillary impacted third molar tooth germ displaced into the infratemporal fossa in a pediatric patient with an intraoral approach. A 12-year-old systemically healthy male patient was referred from the department of orthodontics for the extraction of impacted maxillary tooth germs. The extraction could not be performed as a result of the displacement of the right upper impacted third molar germ into the anatomical space. It was decided to perform the procedure under general anesthesia. The impacted third molar germ, which was found on the anterior border of the infratemporal fossa and medial to the zygomatic arch was surgically removed 3 weeks after the first operation under general anesthesia. In this case report; it is aimed to identify potential risk factors and to gather information about the prevention and treatment of this complication.

Keywords: Impacted maxillary third molar, iatrogenic displacement, infratemporal space

Ahmet Hamdi Arslan, Batuhan Türker. Surgıcal Extraction Of Impacted Maxillary Third Molar Tooth Dısplaced In Infratemporal Space With Intraoral Approach: Case Report. Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 234-238

Sorumlu Yazar: Ahmet Hamdi Arslan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale