ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 14 (2)
Cilt: 14  Sayı: 2 - 2018
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
2018-2 Cilt Tüm Dergi
2018-2 vol Full Printed Journal

Sayfalar 1 - 140
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Maksiller sinüs patolojilerinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi
Evaluation of maxillary sinus pathologies using cone beam computed tomography
Gülşilay Sayar, Kader Aydın
doi: 10.5505/yeditepe.2018.97752  Sayfalar 7 - 12

4.
Diş rengi seçiminde bilgi, tecrübe ve cinsiyetin etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the knowledge, experience and gender influence on the shade matching
Ayşe Erzincanlı, Ender Kazazoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2018.99608  Sayfalar 13 - 18

5.
Dört farklı laminate veneer restorasyon materyalinin bağlanma direncinin değerlendirilmesi
Evaluation of bond strenght of four different laminate veneer restorative materials
Suzan Cangül, Elif Pınar Bakır
doi: 10.5505/yeditepe.2018.54254  Sayfalar 19 - 24

6.
Atmosferik soğuk plazma uygulamasının titanyum meş üzerindeki etkilerinin in vitro olarak değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of atmospheric cold plasma application on titanium mesh as In vitro
Hüseyin Akçay, Harun Görgülü, Utku Kürşat Ercan, Murat Ulu, Fatma İbiş, Emina Afra Demirci, Ozan Karaman
doi: 10.5505/yeditepe.2018.06078  Sayfalar 25 - 30

7.
Mandibular anatomik varyasyonların tespit edilmesinde panoramik radyografi ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografinin karşılaştırılması
Comparison of panoramic radiography and cone beam computed tomography in the detection of mandibular anatomic variations
Ömür Dereci
doi: 10.5505/yeditepe.2018.74745  Sayfalar 31 - 36

8.
Hall teknik uygulamasında paslanmaz çelik kuronların neden olduğu oklüzal dikey boyut artışının takibi: Pilot çalışma
Clinical follow- up of occlusal vertical dimension increase in stainless steel crowns applied with hall technique: A pilot study
Mustafa Sarp Kaya, Pınar Kınay Taran, Meltem Bakkal
doi: 10.5505/yeditepe.2018.25743  Sayfalar 37 - 42

9.
Lubrikantların apikalden taşan debris miktarı ve dentin çatlağı üzerine etkisinin ProTaper Next ve Reciproc sistemleri kullanılarak değerlendirilmesi
Effect of lubricants on apically extruded debris and dentinal crack formation using ProTaper Next and Reciproc systems
Burhan Can Çanakçi, Özgür Er
doi: 10.5505/yeditepe.2018.36035  Sayfalar 43 - 50

10.
Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanarak submandibular fossa derinliğinin değerlendirilmesi
Assesment of submandibular fossa depth using cone beam computed tomography
Mehmet Oğuz Borahan, Fatma Güler Dönmez, Gamze Ulay, Ayşe Nur Yıldız Sadıkoğlu, Filiz Namdar Pekiner
doi: 10.5505/yeditepe.2018.80664  Sayfalar 51 - 56

11.
Hareketli bölümlü protezlerde planlama farklılıkları ve hataları
Planning differences and design errors for removable partial dentures
Ceyhun Canpolat, Burcu Bal, Zeynep Özkurt Kayahan, Ender Kazazoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2018.84756  Sayfalar 57 - 60

12.
Farklı rezidüel kemik yüksekliğinde sinüs tabanı yükseltme operasyonu ile eşzamanlı yerleştirilen implantların sağkalımının değerlendirilmesi
Evaluation of survival of implants placed simultaneously with sinus floor elevation operation at different residual bone height
Elçin Bedeloğlu, Alper Bahattin Gültekin
doi: 10.5505/yeditepe.2018.49404  Sayfalar 61 - 68

13.
Üç farklı arayüz temizleme aracının temizleme etkinliğinin değerlendirilmesi: in vitro çalışma
Evaluation of the cleaning eff icacy of three different interdental cleaning devices: an in vitro study
Gizem Ince Kuka, Ogül Leman Tunar, Hare Gürsoy, Bahar Eren Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2018.74946  Sayfalar 69 - 74

14.
Değişen sinterleme sürelerinin dental zirkonyanın optik özellikleri üzerine etkisi
The effect of changing sintering time on the optical properties of dental zirconia
Mehmet Emre Coşkun, Fatih Sarı
doi: 10.5505/yeditepe.2018.22932  Sayfalar 75 - 80

15.
Dentin hassasiyet gidericilerin self-adesiv resin simanın yüzey sertliğine ve makaslama bağlantı dayanıklılığına etkisi
The effect of dentin desensitizers on shear bond strengths and vickers surface hardness of self-adhesive resin cement
Murat Alkurt, Zeynep Yeşil Duymuş, Mustafa Gundoğdu, Fikret Özgür Coşkun, Tugay Şişçi, Mustafa Yıldırım
doi: 10.5505/yeditepe.2018.96720  Sayfalar 81 - 90

16.
Farklı yüzey işlemi uygulanan porselen dişler ve kaide-tamir materyalleri arasındaki gerilme kuvvetinin değerlendirilmesi
Assessment of tensile strength between base-repair materials and porcelain teeth subjected to different surface treatment
Murat Alkurt, Zeynep Yeşil Duymuş, Mustafa Gündoğdu
doi: 10.5505/yeditepe.2018.70783  Sayfalar 91 - 96

17.
Periodontal hastalığa sahip bireylerde periodontal tedavinin tat duyusu üzerine etkisi
The effect of periodontal treatment on taste perception in periodontally involved patients
Fatma Karacaoğlu, Şeyda Alkan, Murat Akkaya
doi: 10.5505/yeditepe.2018.42243  Sayfalar 97 - 102

18.
Ortodontik pekiştirme döneminde hasta memnuniyeti ve ağız hijyeninin değerlendirilmesi
Evaluation of patient satisfaction and oral hygiene during retention period
R Burcu Nur Yılmaz, Nigora Çelen, Fulya Özdemir
doi: 10.5505/yeditepe.2018.94695  Sayfalar 103 - 108

DERLEME
19.
Süt dişi pulpotomi tedavilerinde kullanılan hemostatik ajanlar
Hemostatic agents for pulpotomy treatment in primary teeth
Ebru Delikan
doi: 10.5505/yeditepe.2018.02996  Sayfalar 109 - 116

20.
Endodontide çalışma boyu belirleme yöntemleri
Working length determination methods in endodontics
Ozgur Genc Sen, Ali Erdemir
doi: 10.5505/yeditepe.2018.94940  Sayfalar 117 - 124

21.
Antiagregan ilaçlar ve nonsteroid antienflamatuar ilaçların postoperatif kanama üzerine etkileri. Hangisinden korkmalıyız?
The effects of antiplatelet drugs and nonsterid anti-inflammatory drugs on postoperative bleeding. Which one we should be afraid of?
Tolga Sitilçi, Kardelen Can, Mehmet Yaltırık
doi: 10.5505/yeditepe.2018.72473  Sayfalar 125 - 130

OLGU RAPORU
22.
Mandibulada kompound odontoma ile ilişkili dev bir dentigeröz kist: Bir olgu sunumu
A giant mandibular dentigerous cyst associated with a compound odontoma: A case report
Sercan Küçükkurt, Hüseyin Can Tükel, Emre Barış
doi: 10.5505/yeditepe.2018.62533  Sayfalar 131 - 136

23.
Ekstraoral fistül: Bir olgu sunumu
Extraoral fistula: A case report
Vasfiye Işık, Handan Ersev
doi: 10.5505/yeditepe.2018.19970  Sayfalar 137 - 140

LookUs & Online Makale