ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Endodontide çalışma boyu belirleme yöntemleri [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 117-124 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.94940

Endodontide çalışma boyu belirleme yöntemleri

Ozgur Genc Sen, Ali Erdemir
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., Van

Çalışma boyunun doğru belirlenmesi, başarılı endodontik tedavinin en önemli basamaklarından biridir. Çalışma boyu, koronalde belirlenen bir referans noktasından apikalde kanal tedavisi işlemlerinin sonlandırılacağı sınıra kadar devam eden mesafe olarak tanımlanır. Genel olarak, minör apikal foramen, bu tedavi işlemlerinin bitirileceği son nokta olarak kabul görmektedir. Kök kanal uzunluğunun belirlenmesinde; parmak hassasiyeti, radyografik incelemeler, dijital görüntüleme yöntemleri, kağıt koni yöntemi, elektronik yöntem ve bu yöntemlerin farklı kombinasyonları kullanılabilmektedir. Bu derlemenin amacı, çalışma boyu belirleme yöntemlerinin çalışma prensipleri, avantajları, dezavantajları ve teknik gelişimlerinin gözden geçirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Endodonti, diş apeksi, odontometri, radyografi, taktil hissi

Working length determination methods in endodontics

Ozgur Genc Sen, Ali Erdemir
Yuzuncu Yil University, Dentistry Faculty, Department of Endodontics, Van, Turkey

Accurate determination of the working length is one of the crucial steps for a successful endodontic treatment. Working length is defined as the distance from a determined coronal reference point to the level at which root canal treatment procedures should terminate. Minor apical foramen is generally accepted as the termination point of these treatment procedures. Tactile sense, radiographic examinations, digital imaging systems, paper point technique, electronic method and different combinations of these methods are used for the determination of root canal length. The aim of this review is to present an overview on working principles, advantages, disadvantages and technical developments of the working length determination methods.

Keywords: Endodontics, tooth apex, odontometry, radiography, tactile sense

Ozgur Genc Sen, Ali Erdemir. Working length determination methods in endodontics. Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 117-124

Sorumlu Yazar: Ozgur Genc Sen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale