ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Ekstraoral fistül: Bir olgu sunumu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 137-140 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.19970

Ekstraoral fistül: Bir olgu sunumu

Vasfiye Işık1, Handan Ersev2
1Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., İstanbul
2İstanbul üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., İstanbul

Odontojenik fistüller, pulpa nekrozuna bağlı olarak gelişen patolojik oluşumlardır. Fistülün intraoral veya ekstraoral bölgeye açılması dişin bulunduğu bölgeye, enflamasyon tarafından kortikal kemikte oluşan perforasyonun lokalizasyonuna bağlıdır. Özellikle ekstraoral fistüller deri lezyonları, tüberküloz, osteomiyelit gibi birçok farklı oluşumla karıştırılmakta ve bunun sonucunda hastalara etkisiz tedaviler uygulanabilmektedir. Bu olgu sunumu, alt çene kesici dişlerden kaynak aldığı tespit edilen ve çene ucu bölgesinden drene olan 2 adet ekstraoral fistül vakasının kök kanal tedavisi uygulamasının ardından 1 senelik takiplerini içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekstraoral fistül, kök kanal tedavisi, kalsiyum hidroksit

Extraoral fistula: A case report

Vasfiye Işık1, Handan Ersev2
1Okan University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, İstanbul
2İstanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, İstanbul

Odontogenic fistulas are pathological occurrences due to pulp necrosis. Intraoral or extraoral opening of the fistula depends on the localization of the perforation in the cortical bone by inflammation. In particular, extraoral fistulas are confused with many different types of skin lesions, such as tuberculosis and osteomyelitis, resulting in ineffective treatment of the disease. This case report includes 1 year follow-up after root canal treatment with 2 extraoral fistula cases, which were found to have been obtained from lower jaw incisor teeth and were drained from the jaw area.

Keywords: Extraoral fistulas, root canal treatment, calcium hydroxide

Vasfiye Işık, Handan Ersev. Extraoral fistula: A case report. Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 137-140

Sorumlu Yazar: Vasfiye Işık, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale