ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Süt dişi pulpotomi tedavilerinde kullanılan hemostatik ajanlar [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 109-116 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.02996

Süt dişi pulpotomi tedavilerinde kullanılan hemostatik ajanlar

Ebru Delikan
Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti A.D., Mersin

Süt dişlerindeki mine ve dentin kalınlığının daimi dişlere göre daha az olması, pulpa odasının daimi dişlere göre göreceli olarak daha geniş olması ve süt dişlerinde pulpa boynuzlarının yüzeye daha yakın olması sebebi ile pulpal tedavi gereksinimi daimi dişlere göre daha fazla görülmektedir. Çocuk diş hekimliğinde pulpotomi tedavisi sıklıkla kullanılan bir yöntemdir ve tedavinin başarısında kullanılan materyal önemli faktörlerden biridir. Pıhtı formasyonu iyileşmeyi olumsuz etkilediği gibi bakteriler için uygun bir ortam oluşturup bölgede enflamasyon ve enfeksiyonu tetikleyebilmekte, ayrıca pulpa dokusu ile üzerine konulan medikamentin temasını engellediği için tedavi başarısını düşürmektedir. Bu yüzden pulpotomi tedavisinde kalan pulpa dokusunda pıhtıyı ortadan kaldıran etkili bir hemostazın tedavinin başarısını artırıcı bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bu nedenlerden dolayı hemostatik ajanlar pulpotomi tedavilerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu makalede, çocuk diş hekimliği pratiğinde pulpotomi tedavilerinde kullanılan farklı hemostatik ajanların derlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk diş hekimliği, pulpotomi, hemostatik ajanlar

Hemostatic agents for pulpotomy treatment in primary teeth

Ebru Delikan
Department of Pediatric Dentistry, Mersin University, Mersin, Turkey

The need for pulpal treatment in the primary teeth is greater than the permanent teeth, because in primary teeth enamel and dentin is thinner, the pulp chamber is relatively wider and pulp horns are closer to the surface than permanent teeth. Pulpotomy is a frequently used method in pediatric dentistry and for the success of the treatment material is an important factor. Clot formation affects healing as well as it can create a favorable environment for the bacteria to induce inflammation and infection and also decreases the success of the treatment by preventing the pulp tissue- medicament contact. Therefore, it is believed that an effective haemostasis, increases treatment success. For these reasons hemostatic agents have begun to be used in pulpotomy treatments. The purpose of this paper is to review various hemostatic agents used in pulpotomy treatment in pediatric dentistry practice.

Keywords: Pediatric dentistry, pulpotomy, hemostatic agents

Ebru Delikan. Hemostatic agents for pulpotomy treatment in primary teeth. Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 109-116

Sorumlu Yazar: Ebru Delikan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale