ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Mandibulada kompound odontoma ile ilişkili dev bir dentigeröz kist: Bir olgu sunumu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 131-136 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.62533

Mandibulada kompound odontoma ile ilişkili dev bir dentigeröz kist: Bir olgu sunumu

Sercan Küçükkurt1, Hüseyin Can Tükel2, Emre Barış3
1İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ABD, İstanbul
2Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ABD, Adana
3Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral Patoloji ABD, Ankara

Odontoma, benign neoplazmadan daha çok gelişimsel malformasyon (hamartom) olarak kabul edilen agresif olmayan ektomezenkimal bir tümör çeşididir. Dentigeröz kistler, sürmemiş bir diş kronuna eşlik eden iyi huylu odontojen kaynaklı kistlerdir. Dentigeröz kistlerin nadiren de odontoma ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Dentigeröz kistler uzun süre fark edilmezlerse, asemptomatik yapılarının etkisiyle büyük boyutlara ulaşabilirler. 53 yaşındaki bir erkek hasta sağ mandibular bölgede şişlik ile kliniğimize başvurdu. Klinik ve radyografik incelemelerde, sol ikinci premolar dişten mandibulanın sağ angulus bölgesine uzanan geniş bir radyolusent alan saptandı. Daha önce kistin tedavisi amacıyla iki farklı noktadan marsupyalizasyon işleminin denendiği ancak işlemin radyolusent sahada herhangi bir küçülme ya da iyileşmeye sebep olmadığına karar verilmesinin ardından hasta tarafımıza yönlendirildiği öğrenildi. Odontoma ile kistin enükleasyonu lokal anestezi ile derin sedasyon yardımıyla yapıldı. Ayrıca bölgedeki periodontal sorunlar ve mobilite gösteren dişler hastanın ilgili dişlere önerilen tedavi seçeneklerini reddetmesi üzerine çekildi. 2 yıllık takipte, kist bölgesindeki tam bir iyileşme gözlendi, nüks belirtisine rastlanmadı. Histopatolojik tanı, bölgede sürmemiş başka bir dişin de var olmamasına dayanarak odontoma ile ilişkili dentigeröz kist olarak konuldu. Bu vakada nadir görülen, kompound odontoma ile ilişkili dev boyutta dentigeröz kist olgusu rapor edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dentigeröz kist, odontoma, mandibula

A giant mandibular dentigerous cyst associated with a compound odontoma: A case report

Sercan Küçükkurt1, Hüseyin Can Tükel2, Emre Barış3
1İstanbul Aydın University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, İstanbul
2Çukurova University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Adana
3Gazi University, Faculty of Dentistry, Department of Oral Pathology, Ankara

Odontoma is a non-aggressive ectomesenchymal tumor of unknown origin that are more considered developmental malformations (hamartomas) than benign neoplasms. Dentigerous cyst is an epithelium-lined sac enclosing the crown of an unerupted tooth. Occasionally, the dentigerous cyst is associated with odontoma. Dentigerous cysts that have not been noticed for a long time can reach huge sizes due to effect of their asymptomatic structure. A 53-year-old male referred to our department with swelling on his right mandibular region. Clinical and radiographic examination revealed an extensive radiolucency extending from left second premolar to right angle of mandibula. Previously marsupialization of the cyst was tried from two different location. However, as a result of the failure of the process the patient was referred to our department. Enucleation of the cyst with odontoma was done under local anesthesia with sedation. Also associated teeth were extracted which have periodontal problems and mobility. At the 2 years of follow up, there was a complete healing in cyst region and no recurrence. Histopathological examination revealed a dentigerous cyst associated with an odontoma that is because there was no any other unerupted tooth. The association of a huge dentigerous cyst with a compound odontoma makes this case rare and interesting.

Keywords: Dentigerous cyst, odontoma, mandible

Sercan Küçükkurt, Hüseyin Can Tükel, Emre Barış. A giant mandibular dentigerous cyst associated with a compound odontoma: A case report. Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 131-136

Sorumlu Yazar: Sercan Küçükkurt, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale