ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 17 (3)
Cilt: 17  Sayı: 3 - 2021
1.
2021-3 Cilt Tüm Dergi
2021-3 Vol Full Printed Journal

Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfa II

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa III

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Üçüncü molar dişlerin retrospektif olarak incelenmesi
Retrospective investigation of third molar teeth
Merve Sarı
doi: 10.5505/yeditepe.2021.96636  Sayfalar 154 - 158

5.
Smoothielerin nano kompozit rezinlerin mikrosertlik ve renk değişimi üzerine etkisi
The effect of smoothies on the microhardness and color change of nano composite resin
Burcu Oğlakçı, Leyla Fazlıoğlu, Ayşenur Tunç, Zümrüt Ceren Özduman, Evrim Dalkılıç
doi: 10.5505/yeditepe.2021.45822  Sayfalar 159 - 165

6.
Premaksillada nadir bilinen bir anatomik oluşum: Canalis sinuosus
A rare known anatomical structure in the remaxilla: Canalis sinuosus
Melike Güleç, Sevgi Özcan, Kaan Orhan, Melek Taşsöker
doi: 10.5505/yeditepe.2021.82997  Sayfalar 166 - 170

7.
Süt dişlerinde demir ilacına bağlı renklenmeler üzerine yüzey örtücü kullanımının etkisi
The effect of surface sealants on discoloration of primary teeth related to iron syrups
Emine Kaya
doi: 10.5505/yeditepe.2021.64426  Sayfalar 171 - 176

8.
Alkol içermeyen iki farklı ağız gargarasının geçici restorasyon materyallerinin renk değişimine etkisi
The effect of two different mouthrinses without alcohol on color change of temporary restoration materials
Burcu Diker, Bahar Elter
doi: 10.5505/yeditepe.2021.63644  Sayfalar 177 - 182

9.
Arctiin maddesinin lipopolisakkarit indüklü periodontal hastalık modeli üzerindeki antienflamatuvar etkinliğinin incelenmesi: Pilot çalışma
Anti-inflammatory effects of arctiin in a rat model of lipopolysaccaharideinduced periodontal disease: A pilot study
Ahmet Aydoğdu, Elif Eser Acarel, Hasan Alaçam
doi: 10.5505/yeditepe.2021.05945  Sayfalar 183 - 189

10.
Düşük taper açısına sahip güncel NiTi döner aletlerin döngüsel yorgunluk dirençlerinin kıyaslanması
Comparison of cyclic fatigue resistance of novel NiTi rotary instruments with low taper angle
Ahmet Demirhan Uygun, Yahya Güven, Mehmet Ünal
doi: 10.5505/yeditepe.2021.70894  Sayfalar 190 - 195

11.
Atatürk Üniversitesi diş hekimliği fakültesi son sınıf öğrencilerinin yaşlı bireylere karşı tutumunun değerlendirilmesi
Attitudes toward the older adults among the senior dentistry students at the University of Atatürkdentist in Turkey
Merve Köseoğlu, Funda Bayındır
doi: 10.5505/yeditepe.2021.79836  Sayfalar 196 - 201

12.
Hiperlipidemi için kullanılan statin tedavisinin kemik etkilerini implantolojide basit bir yöntemle gözlemlemek mümkün müdür?
Is it possible to observe the bone effects of statin theraphy used for hyperlipidemia by a simple method in implantology?
Volkan Çağrı Dağaşan, Ayça Türer Cabbar
doi: 10.5505/yeditepe.2021.38039  Sayfalar 202 - 206

13.
Hyaluronik asit kullanımının interdental papil yapılandırılması üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Effect of the use of hyaluronic acid at the structure of interdental pink aesthetics
Seray Keçeli Onat, Bahar Alkaya, Mustafa Özcan, Onur Uçak Türer
doi: 10.5505/yeditepe.2021.64325  Sayfalar 207 - 213

14.
Geçici restorasyon materyallerinin yüzey aşınmalarının değerlendirilmesi
Evaluation of surface wear of provisional restorative materials
Merve Benli, Olivier Huck
doi: 10.5505/yeditepe.2021.46547  Sayfalar 214 - 219

DERLEME
15.
Çocuklarda daimi birinci büyük azı dişlerinin kontrollü çekimi
Controlled extraction of permanent first molar teeth in children
Büşra Karaağaç Eskibağlar, Buket Ayna
doi: 10.5505/yeditepe.2021.48278  Sayfalar 220 - 225

16.
Diş aşınmalarının sınıflandırılması ve teşhiste kullanılan indeksler
Classification of tooth wear and indexes used in diagnosis
Sezgi Cinel Şahin, Çağrı Koyal
doi: 10.5505/yeditepe.2021.71602  Sayfalar 226 - 234

OLGU RAPORU
17.
Sert damakta mavi nevus: Olgu Raporu
Blue nevus in hard palate: Case Report
Hande Sağlam, Tuğba Arı, İbrahim Şevki Bayrakdar, Elif Bilgir, Mustafa Fuat Açıkalın, Damla Başaran
doi: 10.5505/yeditepe.2021.48658  Sayfalar 235 - 238

18.
Pediatrik ünilateral kondil kırığında konservatif tedavi yaklaşımı: Olgu Raporu
Conservative treatment approach in pediatric unilateral condylar fracture: A Case Report
Ahmet Hamdi Arslan, Orkun Uygun
doi: 10.5505/yeditepe.2021.51423  Sayfalar 239 - 243

LookUs & Online Makale