ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Çocuklarda daimi birinci büyük azı dişlerinin kontrollü çekimi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 220-225 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.48278

Çocuklarda daimi birinci büyük azı dişlerinin kontrollü çekimi

Büşra Karaağaç Eskibağlar, Buket Ayna
Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği A.D., Diyarbakır

Daimi birinci büyük azı (DBBA) dişleri; daimi dişlenmeye ait okluzyonun sağlanmasında kilit rol üstlenmekte, çiğneme fonksiyonuna önemli derecede katkısı olmakta ve diğer dişlerin sürmesinde rehber görevi görmektedir. Bununla birlikte, DBBA dişleri çürük nedeniyle en sık kaybedilen ve çürüğe en yatkın olan dişlerdir. Bu dişlerin kontrolsüz çekilmesi pek çok olumsuz duruma sebep olmaktadır. Uygun zaman ve doğru oklüzyon koşullarında daimi birinci büyük azı dişlerinin kontrollü çekilmesi hastanın ortodontik tedavi ihtiyacını minimuma indirecektir. Bu derlemede; kötü prognozlu daimi birinci büyük azı dişlerinin kontrollü çekim prosedürleri anlatılarak, ideal oklüzyonu sağlamak için gerekli olan faktörler belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Daimi büyük azı, diş çekimi, okluzal ilişki, ortodontik tedavi.

Controlled extraction of permanent first molar teeth in children

Büşra Karaağaç Eskibağlar, Buket Ayna
Department Of Paediatric Dentistry, Faculty Of Dentistry, University Of Dicle, Diyarbakır, Turkey

Permanent first molars; taking on a key role in providing permanent occlusion of dentition, significantly involved in mastication and acts as a guide for the eruption of other teeth. However, permanent first molars teeth are the teeth most often lost due to caries and are most susceptible to caries. Uncontrolled extraction of these teeth causes many adverse conditions. Controlled extraction of permanent first molars in the appropriate time and correct occlusion conditions will minimize the need for orthodontic treatment of the patient. In this review, controlled extraction procedures of permanent first molar teeth with poor prognosis are explained and the factors necessary to ensure ideal occlusion are specified.

Keywords: First permanent molar, tooth extraction, occlusion relation, ortodontic treatment.

Büşra Karaağaç Eskibağlar, Buket Ayna. Controlled extraction of permanent first molar teeth in children. Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 220-225

Sorumlu Yazar: Buket Ayna, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale