ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Diş aşınmalarının sınıflandırılması ve teşhiste kullanılan indeksler [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 226-234 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.71602

Diş aşınmalarının sınıflandırılması ve teşhiste kullanılan indeksler

Sezgi Cinel Şahin, Çağrı Koyal
Pamukkale Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., Denizli

Çürüksüz diş yüzey kayıpları olarak tanımlanan atrizyon, abrazyon, erozyon ve abfraksiyon lezyonları etiyolojileri farklı olsa da temelde diş yapılarında değişiklikle kendilerini gösterir ve ‘‘diş aşınmaları’’ olarak nitelendirilir. Diş aşınmaları klinisyenler için ciddi bir problem oluşturmaktadır. Ancak özellikle terminolojideki farklılıklar ve diş sert doku kaybının teşhisinde, sınıflandırılmasında ve takibinde kullanılabilecek çok sayıda indeksin varlığı nedeniyle literatürdeki klinik ve epidemiyolojik çalışmaların yorumlanması oldukça zordur. Bu derlemenin amacı, diş aşınmalarını etiyolojilerine göre sınıflandırarak, günümüze kadar kullanılan değerlendirme indekslerinin evrimini analiz etmek ve bu indekslerin diş hekimliğindeki klinik ihtiyaçları karşılayıp karşılamadıklarını değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Atrizyon, abrazyon, erozyon, abfraksiyon, diş aşınması

Classification of tooth wear and indexes used in diagnosis

Sezgi Cinel Şahin, Çağrı Koyal
Department of Prosthodontics, Pamukkale University Faculty of Dentistry, Denizli, Turkey

Despite the different etiologies of attrition, abrasion, erosion and abfraction lesions, which are defined as caries-free tooth surface losses, they are mainly manifested by changes in tooth structures and are considered to be ‘‘tooth wear’’. Tooth wear is a serious problem for clinicians. However, clinical and epidemiological studies in the literature are very difficult to interpret, especially due to differences in terminology and the presence of a large number of indices that can be used in the diagnosis, classification and follow-up of tooth hard tissue loss. The purpose of this review is to classify the tooth wear according to their etiology, to analyze the evolution of the evaluation indices used to date, and to evaluate whether they meet clinical needs in dentistry.

Keywords: Abrasion, attrition, abfraction, erosion, tooth wear

Sezgi Cinel Şahin, Çağrı Koyal. Classification of tooth wear and indexes used in diagnosis. Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 226-234

Sorumlu Yazar: Sezgi Cinel Şahin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale