ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Sert damakta mavi nevus: Olgu Raporu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 235-238 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.48658

Sert damakta mavi nevus: Olgu Raporu

Hande Sağlam1, Tuğba Arı1, İbrahim Şevki Bayrakdar1, Elif Bilgir1, Mustafa Fuat Açıkalın2, Damla Başaran2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A.D., Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji A.D., Eskişehir

Oral kavitede; sistemik hastalıklar, neoplaziler, ilaç kullanımı veya fizyolojik kaynaklı olarak pigmente lezyonlar görülebilir. Pigmente lezyonlardan olan nevuslar, prognozları ve klinik özellikleri sebebiyle diş hekimliği pratiğinde önemlidir. Nevuslar, melanositlerden köken alan, melanin içeren, sınırları belirgin, kahverengi-siyah renkli makül ve papül olarak ortaya çıkabilen iyi huylu lezyonlardır. Mavi nevuslar %36 oranıyla oral mukozada en sık gözlenen ikinci nevus türüdür. Oral nevusların erken dönemdeki tanı ve tedavisinde, oral melanomdan ayıracak kesin bir klinik bulgu olmadığında cerrahi eksizyon yapılması tavsiye edilir. Olgumuz 34 yaşında kadın bir hasta olup, beş yıldır sert damağında bulunan mavi renkli lezyonun değerlendirilmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kliniği’ne başvurmuştur. Klinik muayeneden önce hastadan yazılı olarak aydınlatılmış onam alınmıştır. Lezyonun kesin tanısı ve histopatolojik değerlendirilmesi için ilgili bölgeden fırça sitolojisi ve punch biyopsi alınmıştır. Bu olgu sunumunda, oral bölgede görülen mavi nevusun tanı süreci sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mavi nevus, punch biyopsi, oral mukoza

Blue nevus in hard palate: Case Report

Hande Sağlam1, Tuğba Arı1, İbrahim Şevki Bayrakdar1, Elif Bilgir1, Mustafa Fuat Açıkalın2, Damla Başaran2
1Eskisehir Osmangazi University, Faculty Of Dentistry, Department Of Dentomaxillofacial Radiology, Eskisehir-turkey
2Eskişehir Osmangazi University, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Pathology, Eskişehir

In the oral cavity; pigmented lesions may occur due to systemic diseases, neoplasms, drug use or physiological origin. Nevus, which are pigmented lesions, are important in dental practice due to their prognosis and clinical features. Nevus are benign lesions originating from melanocytes, containing melanin, with clear borders, which may appear as brown and black macules and papules. Blue nevus are the second most common nevus in the oral mucosa with 36%. In the early diagnosis and treatment of oral nevus, surgical excision is recommended when there is no definitive clinical finding to distinguish it from oral melanoma. Our case is a 34-year-old female patient and applied to the Oral and Maxillofacial Radiology Clinic of Eskişehir Osmangazi University Faculty of Dentistry to evaluate the blue colored lesion in her hard palate for five years. Written informed consent was obtained from the patient prior to the clinical examination. For the definitive diagnosis and histopathological evaluation of the lesion, brush cytology and punch biopsy were taken from the relevant region. In this case report, the diagnostic process of the blue nevus in the oral region will be presented.

Keywords: Blue nevus, punch biopsy, oral mucosa

Hande Sağlam, Tuğba Arı, İbrahim Şevki Bayrakdar, Elif Bilgir, Mustafa Fuat Açıkalın, Damla Başaran. Blue nevus in hard palate: Case Report. Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 235-238

Sorumlu Yazar: Hande Sağlam, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale