ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 11 (1)
Cilt: 11  Sayı: 1 - 2015
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Sigara içen ve içmeyenlerde ağız içi sıcaklık değerlerinin karşılaştırılması
The comparison of oral temperature measurements in smokers and non-smokers
İlker Keskiner, Ahmet Aydoğdu, Ayça Ersoy Kaleli, Mahmut Sümer
Sayfalar 5 - 10

2.
Alt gömülü yirmi yaş dişi cerrahisi sonrası lökosit ve trombositten zengin fibrinin (L-PRF) postoperatif komlikasyonlar üzerine etkisinin araştırılması
Evaluation of leukocyte-platelet rich fibrin (L-PRF) on postoperative complications following mandibular impacted third molar surgery
Gökhan Gürler, Çağrı Delilbaşı, İpek Kaçar, Emine Öğüt
Sayfalar 11 - 16

DERLEME
3.
CAD/CAM ile şekillendirilen protetik restorasyonlarda komplikasyonlar
Complications of CAD/CAM guided prosthetic restorations
Gülfem Ergün, Ayse Seda Ataol
Sayfalar 17 - 30

4.
Self-etch adeziv sistemlerde bağlanma
Bonding of self-etching adhesive systems
Burak Gümüştaş
Sayfalar 31 - 36

OLGU RAPORU
5.
Büyük santral dev hücreli granülomanın yumuşak doku ve sert doku ogmentasyonu ile rekonstriksiyonu
Reconstruction of a large central giant cell granuloma with combined soft and hard tissue augmentation procedures
Erol Cansız, Ayşenur Uzun, Berkem Atalay, Sabri Cemil İşler, Taylan Can
Sayfalar 37 - 42

6.
Travmatik maksiller santral kesici diş kaybının multidisipliner tedavisi ve üç yıllık takibi: Bir olgu sunumu
Multidisciplinary management of traumatic maxillary central incisor loss and three year follow-up
Özlem Acar, Zahire Şahinoğlu, Ufuk Ateş
Sayfalar 43 - 48

7.
Mandibulada osteom: 2 olgu sunumu
Osteoma of the mandible: Two case reports
Sırmahan Çakarer, Ayşenur Uzun, Başak Keskin, Servet Akyıldız, Cengizhan Keskin
Sayfalar 49 - 52

LookUs & Online Makale