ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Mandibulada osteom: 2 olgu sunumu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2015; 11(1): 49-52

Mandibulada osteom: 2 olgu sunumu

Sırmahan Çakarer, Ayşenur Uzun, Başak Keskin, Servet Akyıldız, Cengizhan Keskin
Istanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Osteom nadir görülen; santral (endosteal), periferal(periostal) veya iskelet sistemi dışında yerleşim gösterebilen olgunlaşmış kemikten oluşan benign neoplazmalardır. Osteomlar soliter ya da multipl kitleler halinde görünebilirler ve genellikle asemptomatiktirler. Kraniyofasiyal kemiklerde daha az gözlenirler. Teşhis klinik, radyolojik ve histopatolojik özellikler göz önüne alınarak ortaya konabilmektedir. Yazarlar mandibulada yerleşim gösteren iki olgunun teşhis ve tedavisini mevcut literatür dahilinde sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osteom, mandibula

Osteoma of the mandible: Two case reports

Sırmahan Çakarer, Ayşenur Uzun, Başak Keskin, Servet Akyıldız, Cengizhan Keskin
Istanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Osteoma is an uncommon benign neoplasm composed of mature bone which may located centrally (endosteal), peripherally (periosteal) or extraskeletally. Osteomas can be solitary or multiple masses, and they are generally asymptomatic. They rarely occurring in craniofacial bones. The diagnosis is based on clinical, radiological and histopathological features. The authors report the diagnosis and the management of two cases of osteoma within the current literature.

Keywords: Osteoma, mandible

Sırmahan Çakarer, Ayşenur Uzun, Başak Keskin, Servet Akyıldız, Cengizhan Keskin. Osteoma of the mandible: Two case reports. Yeditepe J Dent. 2015; 11(1): 49-52

Sorumlu Yazar: Sırmahan Çakarer, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale