ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
CAD/CAM ile şekillendirilen protetik restorasyonlarda komplikasyonlar [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2015; 11(1): 17-30

CAD/CAM ile şekillendirilen protetik restorasyonlarda komplikasyonlar

Gülfem Ergün, Ayse Seda Ataol
Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara

Günümüzde, sabit ve hareketli protezler, dayanaklar, implantlar, implant destekli protezler ve ortodontik apareyler gibi farklı tip protetik restorasyonlar için bilgisayar destekli tasarım/bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) sistemlerinin kullanımına artan bir ilgi mevcuttur. Özellikle protetik restorasyonlar için CAD/CAM sistemlerin kullanımı rutin kullanıma girmiştir. Bu nedenle, CAD/ CAM ile şekillendirilen restorasyonların klinik kullanımlarına ile ilgili komplikasyonlara ilişkin veriler önem taşımaktadır. CAD/ CAM restorasyonlarda; biyolojik, teknik ve estetik gibi farklı komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bu derlemenin amacı CAD/CAM ile şekillendirilen protetik restorasyonların farklı komplikasyonlarını rapor etmektir. Anahtar Kelimler: Bilgisayar destekli tasarım/bilgisayar destekli üretim, protetik restorasyonlar, komplikasyonlar.


Complications of CAD/CAM guided prosthetic restorations

Gülfem Ergün, Ayse Seda Ataol
Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara

Nowadays, there is a greater interest in the computer-assisted design/computer-assisted manufacturing (CAD/CAM) systems for different type of prosthetic restorations as fixed and removable prosthesis, abutments, implants, implant supported prosthesis and orthodontic apparatus. Especially for prosthetic restorations, the usage of CAD/CAM systems are entered into routine use. Therefore, the data associated with the complications related with the clinical use of CAD/CAM guided restorations are important. Different complications such as biological, technical and esthetic could occur with CAD/CAM restorations. The aim of this review is to report the different complications of CAD/CAM guided prosthetic restorations. Keywords: Computer-assisted design/computer-assisted manufacturing, prosthetic restorations, complications.


Gülfem Ergün, Ayse Seda Ataol. Complications of CAD/CAM guided prosthetic restorations. Yeditepe J Dent. 2015; 11(1): 17-30

Sorumlu Yazar: Gülfem Ergün, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale