ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Self-etch adeziv sistemlerde bağlanma [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2015; 11(1): 31-36

Self-etch adeziv sistemlerde bağlanma

Burak Gümüştaş
İstanbul Medipol Üniveristesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul

Günümüzde dişhekimliğindeki gelişmeler sonucu, uygulama zamanını ve aşamalarını azaltmak, kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla daha kolaylaştırılmış ve az basamaklı sistemler üretilmiştir. Bağlayıcı sistemlerin tutuculukları reçine monomerlerin diş dokularına infiltre olmasıyla ortaya çıkan hibrid tabaka ile gerçekleşir. Self-etch adeziv sistemlerin bağlantı özellikleri restorasyonların klinik kullanım ömürlerini etkileyen önemli faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: Dentin bağlayıcı sistemler, self-etch, hibridizasyon.

Bonding of self-etching adhesive systems

Burak Gümüştaş
İstanbul Medipol Üniveristesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul

Currently, with the developments in dentistry, adhesive systems such as self-etching adhesives are required less time by reducing the number of application steps and technique sensitivity. The mechanism of adhesion is based on the mechanical interlocking within the formation of hybrid layer. The adhesive properties of self etch systems are important factors affecting the clinical use of the restoration.

Keywords: Dentin bonding, self-etch, hybridization.

Burak Gümüştaş. Bonding of self-etching adhesive systems. Yeditepe J Dent. 2015; 11(1): 31-36

Sorumlu Yazar: Burak Gümüştaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale