ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Travmatik maksiller santral kesici diş kaybının multidisipliner tedavisi ve üç yıllık takibi: Bir olgu sunumu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2015; 11(1): 43-48

Travmatik maksiller santral kesici diş kaybının multidisipliner tedavisi ve üç yıllık takibi: Bir olgu sunumu

Özlem Acar1, Zahire Şahinoğlu2, Ufuk Ateş3
1Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Adana
3Özel Klinik, Kıbrıs

İmplant uygulamaları diş dokusunun korunmasına olanak sağlaması nedeniyle koruyucu bir tedavidir; ancak özellikle anterior bölgede uzun dönem estetik sonuçların tahmin edilebilirliği şüphelidir. Tamamlanmış bir iskeletsel büyüme, implant destekli restorasyonun infraokluzyonda kalmaması için yeterli olmayabilir. Bu vaka raporu travma nedeniyle anterior diş eksikliği bulunan hastanın multidisipliner tedavisini anlatmaktadır. Tedavi ortodontik yer açma ile başlamış, iskeletsel büyümenin tamamlanması ve kesiciler arasında sağlanan başarılı stabilite sonrasında implant destekli kron yapılması ile tamamlanmıştır. Üç yıllık takip periyodu sonrasında implant destekli kron ve komşuluğundaki dişte insizal kenar uyumsuzluğu ve labial dişetinde incelme gözlenmiştir. İmplant tedavisi diş dokusunun korunmasını sağlamaktadır. Ancak, büyüme gelişimin tamamlanmasından sonra da gözlenebilen çok hafif büyüme bu tedavinin uzun dönem estetik sonuçlarının devamlılığını etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: İmplant, büyüme ve gelişim, ergenlik sonrası, estetik.

Multidisciplinary management of traumatic maxillary central incisor loss and three year follow-up

Özlem Acar1, Zahire Şahinoğlu2, Ufuk Ateş3
1Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Adana
3Özel Klinik, Kıbrıs

Although implant placement is a conservative therapy with the advantages of tooth preservation; long-term esthetic outcomes may not be always predictable especially at the anterior area. Completed skeletal maturation may not be a sufficient to avoid infraocclusion of the implant-supported restoration. This case report describe multidisciplinary treatment of a patient with missing anterior tooth. Treatment was started with orthodontic space opening and continued with implant therapy. Implant was placed after skeletal maturation completion and being sure good inter-incisor stability. After three years of follow-up period, discrepancy in the incisal edge length has been occurred and labial soft tissue over the implant has become thinner. Implant treatment possess the advantages of tooth preservation, however the long term outcomes of this treatment protocol may not be stabile due to ongoing subtle growth.

Keywords: implant, growing, postpubertal, esthetic.

Özlem Acar, Zahire Şahinoğlu, Ufuk Ateş. Multidisciplinary management of traumatic maxillary central incisor loss and three year follow-up. Yeditepe J Dent. 2015; 11(1): 43-48

Sorumlu Yazar: Özlem Acar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale