ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Büyük santral dev hücreli granülomanın yumuşak doku ve sert doku ogmentasyonu ile rekonstriksiyonu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2015; 11(1): 37-42

Büyük santral dev hücreli granülomanın yumuşak doku ve sert doku ogmentasyonu ile rekonstriksiyonu

Erol Cansız, Ayşenur Uzun, Berkem Atalay, Sabri Cemil İşler, Taylan Can
Istanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Santral dev hücreli granuloma, benign karakterli ancak lokal- agresif seyir gösteren intraosseöz, nonodontojenik bir lezyondur. Lezyonun agresif tipte olması, tedavi sonrası rekürens oranını arttırmakta ve tedavide geniş rezeksiyon yaklaşımının tercih edilmesine neden olmaktadır. Bu makalede, dekstrüktif bir santral dev hücreli granuloma olgusunun yumuşak doku genişletici, iliak kemik grefti, dental implant ve serbest diş eti grefti ile rehabilitasyonu sunulmuştur. Çene kemiğinde agresif olarak ilerleyen geniş lezyonların tedavisinde, lezyonun eksizyonu ile rekürrens oranının azaltılması ve oluşan defektin estetik ve fonksiyonel olarak rekonstrüksiyonu önem taşımaktadır. Bu raporda, lokal agresif seyir gösteren santral dev hücreli granülom olgusunda, yumuşak ve sert doku ogmentasyon prosedürlerinin başarısı vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Alveolar kemik ogmentasyonu, iliak greft, doku genişletme apareyi, dev hücreli granülom.

Reconstruction of a large central giant cell granuloma with combined soft and hard tissue augmentation procedures

Erol Cansız, Ayşenur Uzun, Berkem Atalay, Sabri Cemil İşler, Taylan Can
Istanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

The central giant cell granuloma is a nonodontogenic, intraosseos lesion accounting for fewer than 7% of all benign tumours of the jaws. The aggressive types of the lesions have a tendency to recur after excision and require wide resection. Resection of the mandibular lesions may result in oral function deficiency and aesthetic or psychological problems. In this article, the reconstruction of a case with destructive giant-cell granuloma with tissue expander, iliac bone graft, dental implant and free gingival graft is presented. It is crucial to totally eliminate the aggressive lesion and reconstruct the bone defect for acceptable aesthetic and functional results. The present case emphasizes the success of soft and hard tissue augmentation procedures in the management of a large aggressive benign tumour.

Keywords: Alveolar ridge augmentation, iliac graft, tissue expansion devices, giant cell granuloma.

Erol Cansız, Ayşenur Uzun, Berkem Atalay, Sabri Cemil İşler, Taylan Can. Reconstruction of a large central giant cell granuloma with combined soft and hard tissue augmentation procedures. Yeditepe J Dent. 2015; 11(1): 37-42

Sorumlu Yazar: Erol Cansız, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale