ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 19 (1)
Cilt: 19  Sayı: 1 - 2023
1.
2023-1 Cilt Tüm Dergi
2023-1 Vol Full Printed Journal

Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfa II

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa III

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Silika Jel Eklenmiş ProRoot Mineral Trioksit Agregatının Çeşitli Özelliklerinin İncelenmesi
The Effect of Silica Gel Addition on Selected Properties of ProRoot Mineral Trioxide Aggregate
Ayşe Karadayı, Fatıma Betül Baştürk, Dilek Türkaydın, Sanjay Miglani
doi: 10.5505/yeditepe.2023.32848  Sayfalar 4 - 9

5.
İstanbul’da yaşayan bir grup çocuğun büyük azı-kesici hipomineralizasyonu gözlenen dişlerinde lezyon dağılım ve karakteristiklerinin değerlendirilmesi
The evaluation of lesion distribution and characteristics in teeth with molar-incisor hypomineralization of a group of children living in Istanbul
Berkant Sezer, Nihan Tuğcu, Cansu Çalışkan, Başak Durmuş, Betül Kargül
doi: 10.5505/yeditepe.2023.14238  Sayfalar 10 - 16

6.
Periodontal Hastalık İle Uyku Süresi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluatıon of The Relationship Between Perıodontal Dısease And Sleep Duratıon
Ahu Dikilitaş, Şehrazat Evirgen, Fatih Karaaslan, Emine Nur Köroğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2023.12599  Sayfalar 17 - 24

7.
Kalsiyum sillikat esaslı materyallerin farklı yapılardaki dentin mikrosertliğine etkisi
The effect of calcium silicate-based materials on the microhardness of different dentin structures
Huriye Sena Gökgöz, Cihan Küden, Oğuz Yoldaş
doi: 10.5505/yeditepe.2023.09327  Sayfalar 25 - 30

8.
Kamuflaj ve ortognatik cerrahi ile tedavi edilen sınır sınıf ııı vakalarda çekicilik algısının ortodontistler, oral cerrahlar ve meslekten olmayan bireyler arasında karşılaştırılması
Comparison of perception of attractiveness in borderline class ııı cases treated with camouflage and orthognathic surgery among orthodontists, oral surgeons, and lay people
Elif Dilara Şeker, Berza Yılmaz, Fatma Betül Yücel, Deniz Yenidünya
doi: 10.5505/yeditepe.2023.04557  Sayfalar 31 - 37

9.
Sinterizasyon prosedürünün monolitik zirkonyanın optik özelliklerine ve dayanımına etkisi
Effect of sintering procedure on optical properties and strength of monolithic zirconia
Haydar Albayrak, Ravza Eraslan
doi: 10.5505/yeditepe.2023.53254  Sayfalar 38 - 45

10.
Farklı estetik kompozit rezinlerin renk stabilitesi ve su emilimlerinin incelenmesi
The investigation of color stability and water absorption of different aesthetic composite resins
Begüm Evran, Elif Pınar Bakır
doi: 10.5505/yeditepe.2023.09709  Sayfalar 46 - 52

11.
İlaca Bağlı Çene Kemiği Osteonekrozu Modelinde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Ekspresyonunun İmmünhistokimyasal Olarak İncelenmesi
Immunohistochemical Investigation of Vascular Endothelial Growth Factor Expression in Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw
Gül Merve Yalçın Ülker, Alev Cumbul, Gonca Duygu, Ünal Uslu, Mehmet Kemal Şençift
doi: 10.5505/yeditepe.2023.48991  Sayfalar 53 - 59

DERLEME
12.
Bitkisel beslenmenin ağız ve diş sağliği üzerine etkisi
Effect of plant based diet on oral and dental health
Ebru İmren, Yeliz Güven
doi: 10.5505/yeditepe.2023.76768  Sayfalar 60 - 67

13.
COVID-19’da Gözlenen Oral Bulgular: Literatür Derlemesi
Oral Findings Observed in COVID-19: Literature Review
Feyza Otan Özden, Emel Karaman
doi: 10.5505/yeditepe.2023.33716  Sayfalar 68 - 74

OLGU RAPORU
14.
Farklı Yöntemlerle Yapılan Beyazlatma Tedavileri - Olgu Raporu
Bleaching Treatments Using Different Methods - Case Reportoral and dental health
Cansu Dağdelen Ahısha, Mine Betül Üçtaşlı
doi: 10.5505/yeditepe.2023.05658  Sayfalar 75 - 79

LookUs & Online Makale