ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 16 (1)
Cilt: 16  Sayı: 1 - 2020
1.
2020-1 Cilt Tüm Dergi
2020-1 Vol Full Printed Journal

Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfa II

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar III - IV

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Düşük Doz Lazer Tedavisinin Sagittal Split Ramus Osteotomisi Sonrası Meydana Gelen Duyu Değişiklikleri Üzerine Etkisi
Effect Of Low Level Laser Theraphy On Neusensorial Changes After Orthognatic Surgery
Nur Altıparmak, Secil Cubuk, Tolga Kencer, Burak Bayram
doi: 10.5505/yeditepe.2020.68553  Sayfalar 1 - 10

5.
Ortodontide Ürün Tasarımına Sistematik Yaklaşım: Çoklu-Durum Analizi İle Tasarım Odaklı Düşünme Yönteminin Kullanımı
A Systematic Approach to Product Design in Orthodontics: Using Multi-Case Analysis and Design Thinking
Muhsin Çifter
doi: 10.5505/yeditepe.2020.88709  Sayfalar 11 - 19

6.
Promax Artefakt Azaltma Algoritmasının Titanyum ve Zirkonyum İmplantların Oluşturduğu Artefaktlar Üzerine Etkisi
The Effects of Promax Artefact Reduction Algorithm on Artefacts Induced by Titanium and Zirconium Implants
Cansu Buyuk, BELDE ARSAN, TAMER LÜTFİ ERDEM, Ozgur Erdogan
doi: 10.5505/yeditepe.2020.85530  Sayfalar 20 - 24

7.
WaveOne Gold Sisteminin Farklı Rehber Yol Varlığı ve Yokluğundaki Şekillendirme Etkinliğinin S Şeklinde Yapay Kanallar Üzerinde Karşılaştırılması
Comparison of the shaping ability of WaveOne Gold system with or without different glide path techniques in simulated curved S-shaped root canals
Ayca Yilmaz
doi: 10.5505/yeditepe.2020.22438  Sayfalar 25 - 30

8.
RGB-D derinlik kamerasının farklı görüntüleme mesafelerinde veri doğruluğunun incelenmesi
Examination of the data accuracy of a RGB-D depth camera at different viewing distances
Tamer Çelakıl
doi: 10.5505/yeditepe.2020.96658  Sayfalar 31 - 36

9.
Gingivitis ve hafif-orta şiddette periodontitis hastalarının periodontal, davranışsal ve sistemik durumlarının belirlenmesi
Evaluation of periodontal, behavioural and systemic conditions of patiens with gingivitis and mild-moderate periodontitis
Mustafa Yılmaz, Seyithan Özmen, Nazlı Gül Kınoğlu, Burcu Karaduman
doi: 10.5505/yeditepe.2020.49368  Sayfalar 37 - 42

10.
Peri-implant Mukozitisin Tedavisinde Mekanik Yaklaşıma İlave Klorheksidin İrrigasyonunun Klinik Etkinliği: Pilot Çalışma
Clinical Efficacy of Adjunctive Chlorhexidine Irrigation to Mechanical Approach in the Treatment of Peri-implant Mucositis: A Pilot Study
Volkan Eren, Hatice Selin Yıldırım, Bahar Kuru, Leyla Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2020.15807  Sayfalar 43 - 48

11.
Süt dişi çekim nedenlerinin retrospektif değerlendirmesi
Retrospective analysis of primary teeth extractions
Çağrı Burdurlu, Volkan Dagasan, Fatih Cabbar, Can Karakurt, Berkem Atalay
doi: 10.5505/yeditepe.2020.14227  Sayfalar 49 - 53

12.
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Ağız Sağlığı Tutum ve Davranişlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Oral Health Attitudes and Behaviors of Yeditepe University Dental Faculty Students  
Ebru Özkan Karaca, Ogül Leman Tunar
doi: 10.5505/yeditepe.2020.38233  Sayfalar 54 - 58

13.
Periodontoloji Kliniklerine Başvuran Hastaların Periodontal Sağlık Durumlarının ve Sigara Kullanımlarının Değerlendirilmesi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma (Bölüm I).
Evaluation of the Patients’ Periodontal Health Status and Smoking Habits Treated in the Periodontology Clinics: A Retrospective Cross-sectional Study (Part I).
Ogül Leman Tunar, Hazel Zeynep Kocabaş, Gizem Ince Kuka, Ebru Özkan Karaca, Berkay Özata, Hare Gürsoy, Bahar Eren Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2020.59454  Sayfalar 59 - 64

14.
Titanyum yüzeyine fiber lazer uygulamasının rezin simanın bağlanma dayanımı üzerine etkisi
Effect of fiber laser application on titanium surface on bonding strength of resin cement
Ayşe Erzincanlı, Betül Hamitoğlu, Zeynep Özkurt Kayahan
doi: 10.5505/yeditepe.2020.46036  Sayfalar 65 - 73

15.
Implant destekli hareketli protezlerde kullanılan iki farklı tutucu tipinin hastaların memnuniyetleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of the effects of two different types of retainers used in implant-supported overdenture prosthesis on patient satisfaction
Sercan Küçükkurt, Çağlayan Öztürk
doi: 10.5505/yeditepe.2020.71676  Sayfalar 74 - 80

DERLEME
16.
Remineralizasyon Materyalleri ve Teknolojilerine Güncel Bakış
Current Overview of Remineralization Materials and Technologies
Gizem Boztaş Demir
doi: 10.5505/yeditepe.2020.16023  Sayfalar 81 - 94

OLGU RAPORU
17.
Markası bilinmeyen dental implantların protetik rehabilitasyonu: Olgu sunumu
Prosthetic rehabilition of unknown dental implants: A case report
Betül Hamitoğlu, Zeynep Özkurt Kayahan
doi: 10.5505/yeditepe.2020.43925  Sayfalar 95 - 100

18.
Protezle ilişkili travmatik ülser olarak yanlış tanı konulan oral skuamöz hücreli karsinom: Bir Olgu Sunumu
Oral squamous cell carcinoma misdiagnosed as a denture-related traumatic ulcer: A case report
Ceyda Özçakır Tomruk, Dilek Uyan
doi: 10.5505/yeditepe.2020.62534  Sayfalar 101 - 105

LookUs & Online Makale