ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 15 (3)
Cilt: 15  Sayı: 3 - 2019
1.
2019-3 Cilt Tüm Dergi
2019-3 Vol Full Printed Journal

Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfa II

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar III - IV

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Küçük yaş grubundaki çocuklarda dental rahatsızlık anketi’nin Türkçe güvenirliği ve geçerliğinin değerlendirilmesi: Pilot çalışma
Evaluation of Turkish validity and reliability of dental iscomfort questionnaire on young children: A pilot study
Güler Burcu Senirkentli, Resmiye Ebru Tirali
doi: 10.5505/yeditepe.2019.94899  Sayfalar 275 - 279

5.
Eğri kanalların şekillendirilmesinin üç farklı kök kanal eğimi ölçüm yöntemi ile karşılaştırılması
Comparison of curved canal preparations by means of three different root canal curvature measurement techniques
Dilek Turkaydin, Fatima Betul Basturk, Seda Özyöney, Yıldız Garip Berker, Hesna Sazak Öveçoğlu, Mahi&775;r Günday
doi: 10.5505/yeditepe.2019.51422  Sayfalar 280 - 284

6.
Alveol kret yetersizliğinin extraoral otojen onley kemik greftleri ile ogmentasyonda tünel ve krestal isizyon tekniklerinin karşılaştırılması
Comparison of tunnel and crestal incision techniques in alveolar cret deficiency using extraoral autogeneous onley bone grafts
Tuba Develi, Muazzez Süzen, Nur Altıparmak, Abdullah Ozel, İ. Sina Uçkan
doi: 10.5505/yeditepe.2019.49469  Sayfalar 285 - 290

7.
Karma dişlenme döneminde sabit dil paravanı uygulanan ön açık kapanış vakalarında yumuşak doku değişikliklerinin 3-boyutlu değerlendirilmesi
Three-dimensional evaluation of soft tissue changes after fixed palatal crib application in anterior open-bite cases
Taner Öztürk, Nisa Gül Amuk
doi: 10.5505/yeditepe.2019.52244  Sayfalar 291 - 297

8.
Oral ve maksillofasiyal patolojilerin incelenmesi: 5 yıllık retrospektif çalışma
Investigation of oral and maxillofacial pathologies: A 5-year retrospective study
Eda Didem Yalçın, Çiğdem Bozan
doi: 10.5505/yeditepe.2019.13008  Sayfalar 298 - 304

9.
Odontojen kistlerde yağ bezi lobulüsü
Sebaceous glands within odontogenic cysts
Nihan Aksakallı
doi: 10.5505/yeditepe.2019.70288  Sayfalar 305 - 310

10.
Maksillofasiyal kırık olgularının değerlendirilmesi: Retrospektif bir çalışma
Evaluation of maxillofacial fracture cases: A retrospective study
Hatice Hoşgör, Fatih Mehmet Coskunses, Bahadir Kan
doi: 10.5505/yeditepe.2019.08108  Sayfalar 311 - 316

11.
Onley blok greftleme sonrası kazanılan kemik miktarının dental volumetrik tomografi ile değerlendirilmesi
The evaluation of acquired bone volume with onlay block grafting by dental volumetric tomography
Çağrı Burdurlu, Fatih Cabbar, Volkan Dağaşan, Sezer Işıksaçan
doi: 10.5505/yeditepe.2019.03016  Sayfalar 317 - 321

12.
Diş hekimliği öğrencilerinde periodontal risk faktörlerinin ve periodontal hastalık-sistemik bağlantı bilgisinin değerlendirilmesi
Evaluation of risk factors and periodontal disease-systemic connection knowledge in dentistry students'
Ebru Özkan Karaca
doi: 10.5505/yeditepe.2019.05935  Sayfalar 322 - 327

13.
Mandibular kondilar kemiğe ait fraktal boyut değerleri ve dejeneratif eklem hastalığı bulguları arasındaki korelasyon: Dental tomografi temelli bir analiz
Correlations between fractal dimension of mandibular condylar bone and Degenerative Joint Disease - A CBCT based analysis
İsmail Gümüşsoy, Şuayip B Duman, İbrahim S Bayrakdar, Yasin Yasa, Binali Cakur
doi: 10.5505/yeditepe.2019.07769  Sayfalar 328 - 333

14.
Pedodonti kliniği hastalarının ağız boşluğunda Staphylococcus aureus ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) varlığı
Presence of Staphylococcus aureus and methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in the oral cavity of pedodontics clinics patients
Yeliz Güven, Nursen Topçuoğlu, Nilüfer Üstün, Dicle Aksakal, Mehmet Ziya Doymaz, Oya Aktoren, Güven Külekçi
doi: 10.5505/yeditepe.2019.33254  Sayfalar 334 - 338

15.
Maksiller sinüste alveolar pnömatizasyon ve ilişkili faktörlerin panoramik ve kıbt görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmesi
Evaluation of alveolar pneumatization in maxillary sinus and related factors by panoramic and CBCT imaging methods
Fatmanur Ketenci, Defne Yalçın Yeler, Melike Koraltan, Yener Ünal
doi: 10.5505/yeditepe.2019.73645  Sayfalar 339 - 344

16.
Diş hekimlerinin enfeksiyon kontrolü, sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusundaki duyarlılık ve uygulamaları
Susceptibility and application of dentists in dental infection control, sterilization and disinfection
İsmail Gümüşsoy, Fikriye Kartal, Doğukan Yılmaz, Hande Toptan, Selma Altındiş, Şuayip B Duman
doi: 10.5505/yeditepe.2019.53315  Sayfalar 345 - 348

17.
Gebe kadınların diş ve dişeti sağlığı konusundaki bilinç düzeylerinin incelenmesi
Dental and periodontal health awareness assesment of pregnant women
Selen Gürsoy Erzincan, Gizem İnce Kuka, Hare Gürsoy, Bahar Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2019.27576  Sayfalar 349 - 352

DERLEME
18.
Halitosis: Periodontal hastalıklarla ilişkisi ve tedavi stratejileri
Halitosis: Relationship with periodontal diseases and treatment strategies
Ogül Leman Tunar, Gizem Ince Kuka, Hazel Zeynep Kocabaş, Ebru Özkan Karaca, Hare Gürsoy, Bahar Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2019.06025  Sayfalar 353 - 358

19.
Çocuk diş hekimliğinde restoratif materyaller ve cam karbomerin yeri
Restorative materials in pediatric dentistry and the place of glass carbomer
Zeliha Ercan Bekmezoğlu, Özge Erken Güngör, Hüseyin Karayılmaz
doi: 10.5505/yeditepe.2019.19483  Sayfalar 359 - 365

20.
Oral mukoza hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar
Drugs used in the treatment of oral mucosal diseases
Gökay Karapinar, Meral Ünür
doi: 10.5505/yeditepe.2019.96158  Sayfalar 366 - 373

OLGU RAPORU
21.
Mandibulada Semento-Ossifiye Fibroma: 2 yıl takipli bir olgu raporu
Cemento-ossifying Fibroma of the mandible: A case report with 2 - year follow-up
Tayfun Cıvak, Faysal Uğurlu
doi: 10.5505/yeditepe.2019.28291  Sayfalar 374 - 377

22.
Erişkin Hastada Ön Açık Kapanışın Zygomatik Ankraj ile Tedavisi: Bir olgu sunumu
Anterior Open Bite Treatment with Zygomatic Anchorage in Adult Patient: A case report
Defne Çaldemir Yanık, Pınar Ünlü Kutay, Sönmez FIRATLI
doi: 10.5505/yeditepe.2019.14622  Sayfalar 378 - 382

23.
Dilde mikroinvaziv karsinom: Bir olgu sunumu
Microinvasive carcinoma of the tongue: A case report
Erdoğan Fişekçioğlu, Belde Arsan, Gözde Turgut, Gürcan Vural
doi: 10.5505/yeditepe.2019.37232  Sayfalar 383 - 386

LookUs & Online Makale