ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Oral mukoza hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 366-373 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.96158

Oral mukoza hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar

Gökay Karapinar, Meral Ünür
İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Oral mukoza ve çevre dokular çok sayıda sistemik hastalığın belirtilerinin görülebildiği bir bölge olduğu gibi sadece oral mukozaya özgü lezyonların meydana geldiği, vücudun giriş kapısıdır. Ağız mukozasında görülen lezyonların etkeni travma, enfeksiyon, immünolojik ve idiyopatik nedenler olabilir. Oral kaviteyi örten mukoza üzerinde ilaç uygulaması eskiden beri farmakolojinin uğraşı alanı olmuştur. Sistemik hastalıkların belirtisi olarak meydana gelen lezyonlar genelde ülserasyonlar şeklinde görülmektedir. Tedavide hedef, esas olarak altta yatan sebebi çözmekle beraber hasta konforunu arttıran semptomatik tedaviler uygulamaktır. Bunlar başta ağız hijyenini düzeltmek, diyeti düzenlemekle birlikte yazıda belirtilen ilaçların uygun bir şekilde reçete edilmesiyle sağlanır. Bu derlemede oral mukozal hastalıklarla sıklıkla karşılaşan diş hekimlerinin, tedavide uygulamaları gereken ilaçlar hakkında detaylı bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Oral mukoza, ilaçlar, oral ülserasyon, oral mukozal lezyonlar

Drugs used in the treatment of oral mucosal diseases

Gökay Karapinar, Meral Ünür
İstanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Istanbul

The oral mucosa and the surrounding tissues are the entrance to the body, where oral mucosa-specific lesions can be seen, and where symptoms or signs of many systemic diseases can be observed. The etiology of the lesions occurring in the oral mucosa may be trauma, infection, immunological causes or idiopathic. Drug application onto the mucosa covering the oral cavity has long been a field of pharmacology. Lesions that occur as a symptom of systemic diseases are usually seen as ulcerations. The purpose of the treatment is to apply symptomatic treatments that mainly improve the patient’s comfort while solving the underlying problem. These are achieved primarily by correcting oral hygiene, regulating the diet, and prescribing medicines in the appropriate manner mentioned in the article. In this review, we aimed to review the drugs used in oral mucosal diseases by the dentists who frequently deal with them.

Keywords: Oral mucosa, drugs, oral ulceration, oral mucosal lesions

Gökay Karapinar, Meral Ünür. Drugs used in the treatment of oral mucosal diseases. Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 366-373

Sorumlu Yazar: Gökay Karapinar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale