ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Halitosis: Periodontal hastalıklarla ilişkisi ve tedavi stratejileri [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 353-358 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.06025

Halitosis: Periodontal hastalıklarla ilişkisi ve tedavi stratejileri

Ogül Leman Tunar, Gizem Ince Kuka, Hazel Zeynep Kocabaş, Ebru Özkan Karaca, Hare Gürsoy, Bahar Kuru
Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., İstanbul

Halitosis terimi, konuşurken veya soluma yolu ile oral kaviteden yayılan hoş olmayan ağız kokusu olarak tanımlanmaktadır. Halitosis, patolojik veya patolojik olmayan nedenlerle gelişebilen, ağız içi veya ağız dışı bir kaynaktan kötü koku yayılmasına neden olan uçucu bileşiklerin gelişmesini ifade etmektedir. 2014 yılında yapılmış olan son halitosis sınıflamasına göre 6 farklı tip belirlenmiştir. Halitosis prevelansının %22 ile %50 arasında olduğu bildirilmiş olsa da halitosis görülme sıklığı ve tedavisini içeren az sayıda çalışma olması, bu konuda yapılacak çalışmalara olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu derlemede halitosis tanımı, sınıflandırılması, etiyolojisi ve güncel tedavi yaklaşımlarına değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Halitosis, uçucu bileşikler, tedavi seçenekleri

Halitosis: Relationship with periodontal diseases and treatment strategies

Ogül Leman Tunar, Gizem Ince Kuka, Hazel Zeynep Kocabaş, Ebru Özkan Karaca, Hare Gürsoy, Bahar Kuru
Yeditepe University Faculty of Dentristry, Department of Periodontology, Istanbul

Halitosis is defined as an unpleasant odour originating from mouth during speaking or exhalation. Halitosis may be pathological or unpathological which leads to the formation of volatile compounds from an intra or extra oral source. According to a recent classification in 2014, 6 different types of halitosis have been defined. Although the prevelance of halitosis has been reported between 22- 50%, limited number of studies are available regarding the prevelance and treatment strategies. Therefore in this review, definition of halitosis, classification as well as the current treatment options have been disscussed.

Keywords: Halitosis, volatile compounds, treatment options

Ogül Leman Tunar, Gizem Ince Kuka, Hazel Zeynep Kocabaş, Ebru Özkan Karaca, Hare Gürsoy, Bahar Kuru. Halitosis: Relationship with periodontal diseases and treatment strategies. Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 353-358

Sorumlu Yazar: Ogül Leman Tunar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale