ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Mandibulada Semento-Ossifiye Fibroma: 2 yıl takipli bir olgu raporu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 374-377 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.28291

Mandibulada Semento-Ossifiye Fibroma: 2 yıl takipli bir olgu raporu

Tayfun Cıvak1, Faysal Uğurlu2
1İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Semento-ossifiye fibrom; normal kemiğin çeşitli miktarlarda mineralize materyal ihtiva eden fibröz doku ile yer değiştirdiği iyi huylu fibro-osseöz bir lezyondur. Yaşamın sıklıkla 3. ve 4. dekadında etkilenen hastalarda kadınlar erkeklere oranla daha fazla etkilenmektedir. Lezyon eğer tedavi edilmezse genellikle giderek büyüyen bir davranış ortaya koyar ve oldukça geniş boyutlara ulaşabilir. Ossifiye fibromlar, gerçek birer neoplazm oldukları için fibröz displaziler ve osseöz displaziler gibi diğer fibro-osseöz lezyonlara göre daha kapsamlı tedavi gerektirirler. Bu makalede klinik, radyolojik bulguları, histopatolojik özellikleri, cerrahi tedavisi ile birlikte 2 yıl takipli bir semento- ossiyife fibrom olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Semento-ossifiye fibroma, benign tümör, mandibula

Cemento-ossifying Fibroma of the mandible: A case report with 2 - year follow-up

Tayfun Cıvak1, Faysal Uğurlu2
1Istanbul Yeni Yuzyıl University,Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Istanbul
2Marmara University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Istanbul

Cemento-ossifying fibroma is a benign fibro-osseous lesion in which normal bone is replaced by fibrous tissue containing variable amounts of mineralized material. Patients in the 3rd to 4th decades are most affected, with a high female-to-male ratio. The lesion can attain a huge size that commonly presents as a progressively growing behaviour if left untreated. Ossifying fibromas require more extensive treatment than other fibro-osseous lesions, such as fibrous dysplasias and osseous dysplasias, because they are true neoplasms. This paper reports a case of a cemento-ossifying fibroma, together with the clinical, radiological, and histopathological features, surgical treatment, and findings at the 2-year follow-up.

Keywords: Cemento-ossifying fibroma, benign tumor, mandible

Tayfun Cıvak, Faysal Uğurlu. Cemento-ossifying Fibroma of the mandible: A case report with 2 - year follow-up. Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 374-377

Sorumlu Yazar: Tayfun Cıvak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale