ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 15 (2)
Cilt: 15  Sayı: 2 - 2019
1.
2019-2 Cilt Tüm Dergi
2019-2 Vol Full Printed Journal

Sayfa 
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Kapak
Cover

Sayfa I

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - III

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Ebeveyn dental kaygısının çocukların dental kaygısı üzerine etkileri
The influences of parental anxiety on dental anxiety in children
Kübra Tonguç Altın, Şirin Güner Onur, Bersu Demetgül Yurtseven, Çiğdem Altunok, Nüket Sandallı
doi: 10.5505/yeditepe.2019.82687  Sayfalar 146 - 151

5.
Alt çene ön bölge çapraşıklığa sahip olgularda iki farklı braket sisteminin kısa dönem etkilerinin değerlendirilmesi
An assessment of short-term effects of two different bracket systems in mandibular anterior crowding
Yasin Atakan Benkli, Süleyman Kutalmış Büyük, Serpil Koşgin
doi: 10.5505/yeditepe.2019.63825  Sayfalar 152 - 158

6.
Lateral sefalometrik radyografide izlenen artifaktlar
Artefacts in lateral cephalometric radiography
Umut Pamukçu, Meryem Toraman Alkurt, İlkay Peker
doi: 10.5505/yeditepe.2019.36349  Sayfalar 159 - 165

7.
Geleneksel Türk içeceklerinde bekletilen laminate geçici restorasyon materyallerinin renk stabilitelerinin karşılaştırılması
Comparison of color stability of laminate temporary restoration materials kept in traditional Turkish beverages
Ceyda Atabay, Makbule Tuğba Tunçdemir
doi: 10.5505/yeditepe.2019.79663  Sayfalar 166 - 170

8.
Karıştırma ve yerleştirme teknikleri Mineral Trioksit Agregatının pH değerini etkiler mi?
Does the mixing and placement regime affect the pH of Mineral Trioxide Aggregate?
Dilek Türkaydin, Fatima Betül Baştürk, Mohammad Hossein Nekoofar, Mahir Günday, Paul Dummer
doi: 10.5505/yeditepe.2019.16362  Sayfalar 171 - 175

9.
Siyah çay tüketim sıklığının ağız ve diş sağlığına etkisi
The effect of black tea consumption on oral health
Gül Yıldız Telatar
doi: 10.5505/yeditepe.2019.00922  Sayfalar 176 - 180

10.
Tekrarlanan fırınlamaların zirkonyanın bükülme dayanımı üzerine etkisi
The effect of the repeated firings on the biaxial flexural strength of zirconia
Fehmi Gönüldaş, Caner Öztürk
doi: 10.5505/yeditepe.2019.88598  Sayfalar 181 - 187

11.
Lazer ile dental implant yüzeyi pürüzlendirme yönteminin marjinal kemik kaybına etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of laser microfrictioning on the marjinal bone resorption
Erol Cansız, Başak Keskin Yalçın
doi: 10.5505/yeditepe.2019.50479  Sayfalar 188 - 192

12.
Auriküler kıkırdak kullanılarak oroantral fistül tedavisi gerçekleştirilen hastaların değerlendirilmesi
Evaluation of oroantral fistulae treatments by using auricular cartilage method
Erol Cansız, Yetkin Zeki Yılmaz, Basak Yalcin, Sirmahan Çakarer, Sabri Cemil İşler
doi: 10.5505/yeditepe.2019.30092  Sayfalar 193 - 197

13.
Farklı irrigasyon solüsyonlarının insan fibroblast hücreleri üzerinde sitokin ekspresyonuna etkisi: in vitro çalışma
Effect of various irrigation solutions on cytokine expression of human gingival fibroblast: in vitro study
Zeliha Uğur Aydın, Kerem Engin Akpınar, Ceylan Hepokur, Merve Alpay, Demet Altunbaş
doi: 10.5505/yeditepe.2019.96268  Sayfalar 198 - 203

14.
Waveone ve Waveone Gold ile şekillendirilmiş kanallarda sisteme özel guta-perka konların uyumunun karşılaştırılması
Comparison of the fitness of matching single gutta-percha cones in canals prepared with Waveone and Waveone Gold systems
Özgür Genç Şen, Melih Kaya
doi: 10.5505/yeditepe.2019.76598  Sayfalar 204 - 208

15.
Bir Türk popülasyonunda bifid mandibular kondilin Konik Işınlı Bilgisayar Tomografi ile değerlendirilmesi
Cone Beam Computed Tomography evaluation of bifid mandibular condyle in a Turkish population
Nihat Laçin, Emre Aytuğar, İlknur Veli
doi: 10.5505/yeditepe.2019.03521  Sayfalar 209 - 212

16.
Doğu Karadeniz bölgesindeki gebe kadınlarda periodontal hastalık farkındalığı ve sosyoekonomik düzey ile ilişkisi
Periodontal disease awareness in pregnant women in eastern Black Sea region and its relationship with socioeconomic level
Selen Gürsoy Erzincan, Şebnem Alanya Tosun, Ebru Özkan Karaca
doi: 10.5505/yeditepe.2019.62681  Sayfalar 213 - 218

17.
Edirne’nin içme suyu fluor oranı farklı 3 ilçesinde dental fluorozis ve diş çürüğü prevalansının değerlendirilmesi
Prevalence of dental fluorosis and dental caries in 3 districts of Edirne with different water fluoride levels
Şirin Güner Onur, Batın Ilgıt Sezgin, Cem Tokatlı, Eda Haznedaroğlu, Alev Eda Okutan, Gökçe Çiçek İldeş, Elif Ece Kalaoğlu, Belgin Yazıcı, Ali Menteş
doi: 10.5505/yeditepe.2019.33602  Sayfalar 219 - 223

18.
CAD/CAM yüksek dayanımlı cam seramikler
CAD/CAM high strength glass ceramics
Diler Deniz, Güliz Aktaş, M. Barış Güncü, Senay Canay
doi: 10.5505/yeditepe.2019.59140  Sayfalar 224 - 230

DERLEME
19.
Aşırı harabiyet gösteren endodontik tedavili dişlerin protetik restorasyonları
Prosthetic restorations of severely damaged endodontically-treated teeth
Gheyath Munadhil Azeez, Işıl Çekiç Nagaş
doi: 10.5505/yeditepe.2019.36449  Sayfalar 231 - 241

20.
Diş hekimliği uygulamalarında topikal steroidler: Yan etkileri ve kullanım önerileri
Topical steroids in dentistry: Adverse effects and proposal for application
Ceyda Gürhan, Pelin Güneri
doi: 10.5505/yeditepe.2019.75537  Sayfalar 242 - 247

21.
KIBT’nin (Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi) endodontide kullanımı: Durum güncellemesi
Use of Cone Beam Computed Tomography in endodontics: An update
Cemre Koç, Funda Yılmaz, Kıvanç Kamburoglu
doi: 10.5505/yeditepe.2019.93685  Sayfalar 248 - 252

OLGU RAPORU
22.
Apikal rezeksiyon operasyonlarında trombositten zengin fibrin uygulaması: Olgu serisi
Platelet rich fibrin application in apical resection operations: Case series
Ali Yıldırım, Hülya Toker, Fatma Kanmaz, Nilüfer Altunbaş
doi: 10.5505/yeditepe.2019.38358  Sayfalar 253 - 257

23.
Total dişsiz bir hastanın otojen greftleme sonrası All-on-4 konsepti ile tedavisi
All-on-4 treatment of an edentulous patient after autogenous grafting
Sercan Küçükkurt, Meryem Gülce Subaşı
doi: 10.5505/yeditepe.2019.79553  Sayfalar 258 - 265

24.
Dev Wharton kanalı aşının ağız içi yaklaşımla tedavisi: Bir olgu sunumu
Transoral removal of giant Wharton’s duct sialolith: A case report
Cansu Görürgöz, Murad Osmanlı, Mehmet Hakan Kurt, Orkhan İsmayılov, Hakan Alpay Karasu
doi: 10.5505/yeditepe.2019.55376  Sayfalar 266 - 269

LookUs & Online Makale