ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 12 (3)
Cilt: 12  Sayı: 3 - 2016
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Diş hekimliği öğrencileri tarafından alınan dijital periapikal radyografilerin kalite değerlendirmesi
Evaluation of digital periapical radiographs obtained by dental students
Nilüfer Ersan, Zehra Semanur Dölekoğlu, Erdoğan Fişekçioğlu, Dilhan İlgüy
doi: 10.5505/yeditepe.2016.96168  Sayfalar 7 - 10

2.
BT-Race ve HyFlex CM Döner Alet Sistemlerinin Dönme Yorgunluğu Dayanımlarının Değerlendirilmesi
Comparison of Cyclic Fatique Resistance of BT-Race and HyFlex CM instruments
Vasfiye Işık, Güher Barut, Handan Ersev
doi: 10.5505/yeditepe.2016.69775  Sayfalar 11 - 14

3.
EndoVac, ultrasonik ve manuel aktivasyon tekniklerinin kök kanallarından kalsiyum hidroksit uzaklaştırılmasındaki etkinliklerinin karşılaştırılması
Comparison of efficacy of EndoVac, ultrasonic and manual agitation techniques on the removal of calcium hydroxide from root canals
Güher Barut, Vasfiye Işık, Faruk Haznedaroğlu, Helin Özkan
doi: 10.5505/yeditepe.2016.39974  Sayfalar 15 - 20

4.
Nanofil Rezin Kompozitlerle Restore Edilmiş 107 Anterior Dişin Klinik Olarak Değerlendirilmesi: 32 Aylık Takip
Clinical Evaluation of 107 Anterior Teeth Restored with Direct Nanofilled Resin Composite: up to 32 Months
Tuğba Toz Akalın, Mahmut Kuşdemir, Harika Gözükara Bağ, Mutlu Özcan
doi: 10.5505/yeditepe.2016.87587  Sayfalar 21 - 28

5.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran hastalarda periodontal hastalık farkındalığı
Awareness of periodontal disease among the patients applied to Istanbul University Faculty of Dentistry
Begüm Yılmaz, Gökçe Aykol Şahin, Ülkü Başer, Funda Yalçın, Utku Onan
doi: 10.5505/yeditepe.2016.20591  Sayfalar 29 - 34

DERLEME
6.
Diş sürmesi
Tooth eruption
Mihriban Gökçek, Ebru Hazar Bodrumlu, Nurhat Özkalaycı
doi: 10.5505/yeditepe.2016.65375  Sayfalar 35 - 44

7.
Lingual Ortodontide Mikroimplant Kullanımı
Microimplants in lingual orthodontics
Gülşilay Sayar
doi: 10.5505/yeditepe.2016.07108  Sayfalar 45 - 48

OLGU RAPORU
8.
Soket Kalkanı Tekniği ile İmmediat İmplant Uygulaması: Olgu Raporu
Immediat Implantation with Socket Shield Technique: A Case Report
Ömür Dereci, Emre Çimen
doi: 10.5505/yeditepe.2016.18209  Sayfalar 49 - 52

9.
Konjenital Lateral Eksikliğinin Ortodontik Tedavi Sonrası Hemen Yüklenen İmplant İle Tedavisi: Olgu Sunumu
Managing Congenitally Missing Maxillary Lateral Incisor With Immediate Loaded Single-Tooth Implant After Orthodontic Treatment: A Case Report
Mücahide Akoğlan, Mehmet Emre Benlidayı, Ufuk Tatlı
doi: 10.5505/yeditepe.2016.20592  Sayfalar 53 - 56

10.
Rezorpsiyon Tedavisinde İndirekt Ultrasonik Aktivasyon ile MTA Kullanımı: Üç Olgu Sunumu
Resorption Treatment Using MTA with Indirect Ultrasonic Activation: Three Case reports
Şeyma Şentürk, Fatıma Betül Baştürk, Dilek Türkaydın, Hesna Sazak Öveçoğlu, Mahir Günday
doi: 10.5505/yeditepe.2016.53824  Sayfalar 57 - 61

LookUs & Online Makale