ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Diş hekimliği öğrencileri tarafından alınan dijital periapikal radyografilerin kalite değerlendirmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2016; 12(3): 7-10 | DOI: 10.5505/yeditepe.2016.96168

Diş hekimliği öğrencileri tarafından alınan dijital periapikal radyografilerin kalite değerlendirmesi

Nilüfer Ersan, Zehra Semanur Dölekoğlu, Erdoğan Fişekçioğlu, Dilhan İlgüy
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, paralel ve açıortay tekniklerini teorik olarak öğrenen ancak pratik eğitimde dental fantom model üzerinde yalnızca paralel tekniği kullanan 3. sınıf diş hekimliği öğrencileri tarafından açıortay tekniği kullanılarak alınan dijital periapikal radyografilerin kalitesinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İlk muayene sırasında 3. sınıf öğrencileri tarafından fosfor plaklar ile açıortay tekniği kullanılarak alınan dijital periapikal radyografilerin kalitesi değerlendirildi. Işın kaynağının açısı, filmin yerleştirilmesi ve ışınlanması ile ilgili radyografi hataları, tekrar gerektiren radyografiler ve radyografisi alınan dişlerin tipi kaydedildi.
BULGULAR: Bu çalışmada 288 dijital periapikal radyografi (53 maksiller anterior, 26 mandibular anterior, 109 maksiller posterior, 100 mandibular posterior) değerlendirilmiştir. Tekrar gerektiren radyografi oranı %13,5 olarak bulunmuştur. İlgili diş kökünün tümüyle görüntülenememesine bağlı hata, radyografilerin %20.1’inde görülmüştür. ‘Cone-cut’ görülme oranı %28.1 iken, açılandırma hatası radyografilerin %36,8’inde gözlemlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada 3. sınıf öğrencilerinin aldığı radyografilerde tekrar oranı yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin klinik performanslarının değerlendirilmesi eğitim sürecindeki eksikliklerin belirlenmesi, müfredatın geliştirilmesi ve hasta güvenliğinin sağlanması açısından önemlidir. Müfredat açıortay tekniğinin de pratik eğitime katılmasını içerecek şekilde değiştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Klinik değerlendirme, dijital radyografi, diş hekimliği eğitimi

Evaluation of digital periapical radiographs obtained by dental students

Nilüfer Ersan, Zehra Semanur Dölekoğlu, Erdoğan Fişekçioğlu, Dilhan İlgüy
Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the quality of digital periapical radiographs obtained using bisecting angle technique by 3rd grade dental students, who were theoretically taught on paralleling and bisecting angle techniques and had the practical experience only for the paralleling technique on dental phantom models.
METHODS: The quality digital periapical radiographs, taken with photostimulable phosphor plates (PSPs) by 3rd year dental students during the initial examination, was evaluated. The type of the teeth, errors on the radiographs related with angulation of the tube head, placement and exposure of the film, and the radiographs, which needed repetition, were recorded.
RESULTS: Overall 288 digital periapical radiographs (53 maxillary anterior, 26 mandibular anterior, 109 maxillary posterior, 100 mandibular posterior) were evaluated. The percentage of radiographs that needed repetition was found as 13.5%. The percentage of positioning errors related to the visibility of the apex was 20,1%. The percentage of the presence of conecut was 28,1%. Overall rate of angulation error was found to be 36,8%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The need for repetition of periapical radiographs taken by 3rd grade dental students seems to be high. Evaluation of the clinical performance of the dental students is needed to identify the deficiencies in teaching/learning process, and for improvement of the dentomaxillofacial radiology curriculum and provision of patient safety. Dental curriculum should be revised, so that the practical courses including bisecting angle technique as well as paralleling technique was taught both theoretically and practically.

Keywords: Clinical evaluation, digital radiography, undergraduate dental education

Nilüfer Ersan, Zehra Semanur Dölekoğlu, Erdoğan Fişekçioğlu, Dilhan İlgüy. Evaluation of digital periapical radiographs obtained by dental students. Yeditepe J Dent. 2016; 12(3): 7-10

Sorumlu Yazar: Nilüfer Ersan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale