ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Lingual Ortodontide Mikroimplant Kullanımı [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2016; 12(3): 45-48 | DOI: 10.5505/yeditepe.2016.07108

Lingual Ortodontide Mikroimplant Kullanımı

Gülşilay Sayar
İstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul

Ortodontik tedavi sırasında ankrajı arttırmak amacı ile geleneksel ağız içi, ağız dışı ankraj mekaniklerinin yanı sıra mikroimplantlar da kullanılmaktadır. Ortodontik tedavi sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli konu ankraj kullanımıdır. Bu sayede mutlak ankrajı sağlamak ve hasta işbirliğini ortadan kaldırmak sözkonusu olmaktadır. Estetik diş hekimliğinin önemli bir parçası olan lingual ortodonti tekniğinde de labial ortodontideki gibi ankraj gereksinimi için mikroimplantlar kullanılmaktadır. Lingual ortodontide aşılması gereken en önemli zorluklardan biri üst ön grup dişlerin ankraj ve tork kontrolüdür. Bu derlemenin amacı lingual ortodontide mikroimplant kullanımını incelemektir. Yapılan literatür taraması sonucu mikroimplantların lingual ortodontik tedavide etkin bir şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lingual ortodonti, mikroimplant, ortodonti, ortodontik ankraj.

Microimplants in lingual orthodontics

Gülşilay Sayar
Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Istanbul Medipol University

During orthodontic treatment different traditional biomechanical techniques, such as extraoral or intraoral anchorage mechanics and also microimplants can be used to reinforce the anchorage. The most important issue in orthodontics is anchorage. Absolute anchorage can be achieved and the quality of the treatment result can be independent of the patient’s cooperation by using microimplants. Lingual orthodontics is a main part of esthetic dentistry and microimplants can be used to reinforce the anchorage as done in labial orthodontic therapy. One of the difficulties of lingual orthodontics is the control of anchorage and torque of the anterior teeth. Previous reports suggested that microimplants are effectively used in lingual orthodontics.

Keywords: Lingual orthodontics, microimplants, orthodontics, orthodontic anchorage.

Gülşilay Sayar. Microimplants in lingual orthodontics. Yeditepe J Dent. 2016; 12(3): 45-48

Sorumlu Yazar: Gülşilay Sayar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale