ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Rezorpsiyon Tedavisinde İndirekt Ultrasonik Aktivasyon ile MTA Kullanımı: Üç Olgu Sunumu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2016; 12(3): 57-61 | DOI: 10.5505/yeditepe.2016.53824

Rezorpsiyon Tedavisinde İndirekt Ultrasonik Aktivasyon ile MTA Kullanımı: Üç Olgu Sunumu

Şeyma Şentürk, Fatıma Betül Baştürk, Dilek Türkaydın, Hesna Sazak Öveçoğlu, Mahir Günday
Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Ana Bilim Dalı, İstanbul

Rezorpsiyon kemik, dentin ve sementin geri dönüşlü veya geri dönüşsüz kaybına sebep olan bir süreçtir. İnternal ve eksternal rezorpsiyonların tamirinde Mineral Trioksit Agregatı kullanımı yaygınlaşmaktadır. MTA ile kanal dolumu çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır. İndirekt ultrasonik aktivasyon, MTA’nın boşluklara daha iyi dolmasını sağlayan bir metottur. Bu vaka raporunun amacı internal ve eksternal rezorpsiyon vakalarının indirekt ultrasonik aktivasyon kullanılarak MTA ile tamirinin incelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: İndirekt Ultrasonik Aktivasyon, MTA, Perforasyon, Rezorpsiyon

Resorption Treatment Using MTA with Indirect Ultrasonic Activation: Three Case reports

Şeyma Şentürk, Fatıma Betül Baştürk, Dilek Türkaydın, Hesna Sazak Öveçoğlu, Mahir Günday
Marmara University Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, İstanbul

Resorption is a process that leads to cement, dentine and bone loss and can be reversible or irreversible. Mineral Trioxide Aggregate has been successfully used as an obturation material in both internal and external resorption cases. There are various placement techniques for MTA. Indirect ultrasonic activation is the method of choice for cases in which fill density is an important factor. The aim of this report is to present internal and external resorption cases which were repaired with MTA using indirect ultrasonic activation.

Keywords: Indirect Ultrasonic Activation, MTA, Perforation, Resorption

Şeyma Şentürk, Fatıma Betül Baştürk, Dilek Türkaydın, Hesna Sazak Öveçoğlu, Mahir Günday. Resorption Treatment Using MTA with Indirect Ultrasonic Activation: Three Case reports. Yeditepe J Dent. 2016; 12(3): 57-61

Sorumlu Yazar: Fatıma Betül Baştürk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale